El Departament de Salut de la Ribera posa en marxa el seu Observatori de l'Obesitat per a l'Acció en Salut Infantil

Sábado, 11 de febrero de 2023 | e6d.es
• El 33,9% dels xiquets de 6 anys de la Ribera i el 44,9% dels de 12 anys es troben en nivells de sobrepés/obesitat

._000006
El Departament de Salut de la Ribera ha presentat, este matí, el seu Observatori de l'Obesitat per a l'Acció en Salut Infantil (OOASI), que ha posat en funcionament a través de la seua Direcció d'Atenció Primària i en col·laboració amb el Centre de Salut Pública d'Alzira i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fundació Fisabio).

La presentació s'ha dut a terme en el transcurs d'una jornada celebrada a l'Hospital de la Ribera i a la qual han assistit professionals sanitaris i de l'educació, representants municipals i tècnics de l'activitat física i l'esport.

L'objectiu d'este Observatori és el d'analitzar, de forma continuada i comparativa, la prevalença del sobrepés i l'obesitat en la població pediàtrica dels municipis del Departament de Salut de la Ribera.

En concret, es vigilarà els menors de 6 i 12 anys, que són les edats que s'estableixen a la Comunitat Valenciana per a la revisió de la salut del xiquet sa.

La informació que es genere a través d'este Observatori es difondrà, periòdicament, entre els professionals sanitaris, els ajuntaments, els agents socials i la població general, amb l'objectiu de sensibilitzar i conscienciar sobre este problema de salut. A més, es vincularà esta informació amb les diferents actuacions comunitàries que els municipis duguen a terme per a abordar esta problemàtica, de manera que puguen compartir-se i transferir-se les bones pràctiques en este àmbit entre municipis i centres de salut.

Per a això, l'Observatori ha creat un Butlletí digital en el qual es detallaran les dades de cada municipi i es descriuran les activitats comunitàries desenvolupades en cadascun d'ells amb la finalitat de previndre i manejar l'excés de pes en els xiquets i minimitzar el seu impacte sobre la seua salut.

Obesitat infantil
L'obesitat infantil és un dels problemes de salut pública més greus del segle XXI, tant pel ràpid augment de la seua prevalença com per les greus conseqüències que comporta per a la salut.

Així, tal com s'ha posat de manifest durant la presentació de l'Observatori, el 33,9% dels xiquets de 6 anys de la Ribera i el 44,9% dels de 12 anys es troben en nivells de sobrepés/obesitat.

“Es tracta de nivells importants, com ocorre en la resta d'Espanya, que obliguen a desenvolupar activitats comunitàries que redunden en la seua prevenció; amb la finalitat de conscienciar sobre això i millorar la posada en funcionament i replicació d'estes accions és la raó del naixement de l'Observatori de l'Obesitat per a l'Acció en Salut Infantil de la Ribera”, ha assenyalat el Dr. Joan Paredes, subdirector mèdic del Departament de Salut.

Conseqüències sobre la salut a curt i llarg termini
L'excés de pes en la infància genera, a curt termini, problemes físics precoços (diabetis, pubertat precoç, hipertensió arterial) i problemes psicològics motivats per una autopercepció negativa, baixa autoestima i rebuig social.

Així mateix, prediu l'obesitat en l'etapa adulta, la qual cosa augmentarà la probabilitat de patir, a edats més primerenques, malalties no transmissibles en l'adult, com a hipertensió arterial, diabetis, malaltia cardiovascular i càncer, així com la degeneració osteoarticular.

D'esta manera, i com s'apunta des del Pla d'Acció de l'Estratègia Mundial per a la Prevenció i el Control de les Malalties no Transmissibles de l'OMS, per a frenar l'epidèmia mundial d'obesitat és necessària una estratègia poblacional, multisectorial, multidisciplinària i adaptada a l'entorn cultural.
Departament de Salut de la Ribera