El Consorci de la Ribera promou la formació en el transport públic

Sábado, 23 de enero de 2021 | e6d.es
• El projecte es va iniciar el mes de novembre i té una duració de 30 mesos

._000759
El Consorci de la Ribera, mitjançant el departament d'Educació Ambiental i de Promoció Econòmica, participa en el projecte Europeu Expert on Local Public Transport. Resources development for a transectoral and transnational innovative expertise (ELP Transport), dins del programa Erasmus+. Aquest projecte se centra en les necessitats de formació de joves titulats en temes de transport públic sostenible i compta amb la participació, a més del Consorci de la Ribera, del departament de transport de la Universitat Politècnica de València i d'altres cinc socis d'Itàlia, Xipre, Eslovènia i Croàcia que pretenen fomentar el transport públic sostenible en regions similars. Així, el Consorci de la Ribera pretén promocionar la figura d'expert en transport públic per al foment d'un transport públic d'àmbit comarcal, major coneixement de l'existent i estudiar altres sistemes alternatius de transport més sostenible i adaptat a la Ribera, com puga ser l'autobús a la demanda.
El projecte es va iniciar el mes de novembre i té una duració de 30 mesos. El mes de desembre es va dur a terme de manera online la reunió de posada en marxa del projecte en la qual es van establir les bases de treball. El principal resultat del projecte serà la creació d'un curs formatiu d'expert en transport públic dirigit principalment a acabats de titular amb la finalitat de completar la seua formació ja que, en l'actualitat, la formació existent en transport públic és molt escassa en l’àmbit europeu i espanyol, per la qual cosa el projecte pot ser molt important per a la connectivitat del transport públic i el seu foment.
Consorci de la Ribera


._000600

._000782