El Consell destina 500.000 euros a previndre seqüeles en menors i adolescents que han superat un càncer

Lunes, 15 de agosto de 2022 | e6d.es
• El projecte ‘Seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil’ és el més votat en els pressupostos participatius de la Generalitat

._000410
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública destinarà 500.000 euros a programes desenvolupats per entitats socials per a previndre seqüeles en menors i adolescents que han superat un càncer. La iniciativa ha sigut la més votada d'entre les 874 propostes presentades en els pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022, gestionats per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
S'estima que les activitats realitzades dins d'aquesta convocatòria afavoriran directament a més de 800 persones que han superat un càncer en edat infantil o adolescent en la Comunitat Valenciana.
La proposta té un vessant assistencial (per a identificar els efectes tardans de manera precoç i oferir el millor tractament possible) i una altra més social (de formació acadèmica i inserció laboral). En qualsevol dels dos nivells, l'objectiu és donar resposta a possibles seqüeles derivades del tractament del càncer pediàtric, que pot tindre efectes adversos a llarg termini sobre teixits, òrgans o vida social.
En el primer nivell, l'assistencial, un dels principals reptes és millorar la informació i la formació de les persones que han superat un càncer en edat infantil o adolescent sobre el risc de patir efectes a llarg termini, i empoderar-les perquè manegen les seues pròpies necessitats d'atenció i suport, juntament amb els seus professionals de la salut.
En aquest sentit, el treball de les associacions de pacients resulta fonamental. De fet, aquest any hi ha hagut dues entitats beneficiàries de la convocatòria. Aquestes associacions han presentat projectes relacionats amb l'atenció psicològica a pacients i familiars, suport en la formació i orientació laboral, així com el foment d'hàbits de vida saludables.
En aquesta última línia és especialment rellevant la implementació d'una mena de passaport que compile recomanacions personalitzades per a l'atenció i seguiment a partir de les pautes aprovades internacionalment. L'objectiu seria facilitar la implementació d'aquests consells per part de tots els professionals sanitaris implicats, en àmbits diferents a l'atenció oncològica.
També es contemplen tallers d'autocura per a formar a les persones afectades en aspectes clau com la nutrició, l'activitat física, l'oci i els hàbits de vida saludable, així com per a incidir en la prevenció i el manteniment d'un estat físic i mental òptim.

Orientació educativa i inserció laboral
En el vessant social, els fons serviran per a cobrir les necessitats de les persones afectades en els camps acadèmic i laboral. Això és així perquè les capacitats d'aprenentatge dels i les supervivents d'un càncer infantil o adolescent poden veure's afectades.
Més endavant, les persones afectades poden arribar a necessitar assessorament laboral segons el seu perfil, així com un lloc de treball adequat a les seues condicions.

Activitats en grup per a compartir experiències
Finalment, les activitats grupals que proporcionen suport mutu també es contemplen perquè són fonamentals per a oferir espais d'obertura emocional, tant per a les persones afectades com per a les seues famílies. Aquests grups es reuniran amb l'objectiu de posar en comú les situacions per les quals han passat.
A més dels 500.000 euros destinats al programa ‘Seguiment a llarg termini de supervivents de càncer infantil’, els comptes públics financen altres 95 projectes triats i proposats per la ciutadania valenciana, atenent criteris de població, pobresa i despoblació. En total, els pressupostos participatius ascendeixen a més de 101,7 milions d'euros (70,6 per a aquest exercici i els 31,2 restants, per al pròxim).
Els pressupostos participatius són pioners en el conjunt del territori espanyol i es destinen a projectes d'abast autonòmic o comarcal.
Generalitat Valenciana


._000826
._000841