La Generalitat cedeix a l'Ajuntament d'Algemesí dos immobles per a destinar-los a habitatge social

Martes, 30 de mayo de 2023 | e6d.es
• Les cases van ser adquirides per la Conselleria d'Hisenda a conseqüčncia d'una herčncia intestada

 

En concret, es tracta de dues cases situades en els números 67 i 69 del carrer Rei En Jaume d'Algemesí. Implica que el consistori accepta la cessió dels immobles d'acord amb la situació actual registral i cadastral, en el termini de dos mesos des de la notificació d'aquest acord.

A més, l'establiment d'aquests immobles com a habitatge social haurà de realitzar-se en el termini de tres anys i mantindre's durant tot el temps de la cessió.

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió o si els béns cedits no es destinaren a l'ús previst, es revertirà l'immoble a la Generalitat amb totes les millores realitzades i sense dret a cap indemnització.

Els immobles van ser adquirits per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic a conseqüència d'una herència intestada i es van incorporar al patrimoni de la Generalitat d'acord amb el Decret 20/2019 del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d'expedients d'herències intestades a favor de la Generalitat.

Així mateix, els immobles van ser objecte de quatre subhastes que van ser declarades desertes el 13 de juliol de 2017 i donats d'alta en l'Inventari General de Béns i Drets com a béns patrimonials en haver transcorregut un any des de l'última subhasta.

Posteriorment, l'Ajuntament d'Algemesí va sol·licitar a la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, dependent de la Conselleria d'Hisenda, la cessió de la propietat dels citats immobles per a destinar-los a habitatge social.

Així, s'acorda cedir al consistori d'Algemesí dos immobles d'acord amb la Llei 14/2003 de Patrimoni de la Generalitat, que estableix que podrà ser cedida gratuïtament la propietat de béns immobles patrimonials de la Generalitat, l'afectació o la cessió dels quals no es jutge previsible, a altres administracions públiques per a fins d'utilitat pública o interés social.
Generalitat Valenciana