Carcaixent rebrā 173.420,72 euros per a palˇliar els danys produīts pels incendis forestals de juny

Martes, 3 de enero de 2017 | e6d.es
• Carcaixent, 173.420,72 euros | Alzira, 2.500,98 euros | Cotes, 3.977,02 euros | Sellent, 72.451,48 euros | Sumacārcer, 78.768,76 euros

El Consell ha aprovat la concessió d'ajudes per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals ocorreguts a la Comunitat Valenciana els dies 15, 16 i 17 de juny. Aquestes ajudes estan destinades als municipis d'Alzira, Anna, Benifairó de les Valls, Bolbaite, Carcaixent, Chella, Cotes, Llocnou de Sant Jeroni, Sellent, Simat de la Valldigna, Sumacàrcer, Terrateig i Xàtiva. El passat 23 de juny, el Consell va acordar iniciar les actuacions per a pal·liar els danys produïts per aquests incendis. L'acord establia un termini perquè els municipis afectats presentaren les seues estimacions de danys. L'import d'aquestes ajudes ascendix a 579.856,78 euros, amb la distribució següent :
Alzira, 2.500,98 euros
Anna, 95.531,38 euros
Benifairó de les Valls, 1.522,80 euros
Bolbaite, 709,80 euros
Carcaixent, 173.420,72 euros
Chella, 83.615,84 euros
Cotes, 3.977,02 euros
Llocnou de Sant Jeroni, 24.633,00 euros
Sellent, 72.451,48 euros
Simat de la Valldigna, 2.977,50 euros
Sumacàrcer, 78.768,76 euros
Terrateig, 36.335,30 euros
Xàtiva, 6.412,50 euros
Aquests imports s'hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments indicats, de les actuacions destinades a pal·liar els danys produïts en els incendis, bé per mitjà d'actuació directa o a través d'ajudes a persones físiques i jurídiques. Les ajudes preveuen una cobertura de fins al 100 per cents dels danys produïts en infraestructures i béns públics; danys en instal·lacions i infraestructures agràries; en béns i infraestructures cinegètiques; i per danys en béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques (amb caràcter extraordinari es podran destinar a aquesta finalitat, amb la verificació prèvia que no estan coberts pel sistema general d'assegurances i sense que, en cap cas, puga superar-se el 100% dels danys produïts en l'incendi).
Les actuacions previstes en aquest decret s'atendran a càrrec al Fons de Contingència de l'exercici 2016. A aquest efecte, s'autoritza una disminució de crèdit per import de 579.856,78 euros i s'autoritza un augment del pressupost de despeses pel mateix import. 
G.V.