El Consell Agrari de Sueca posa en marxa un Banc de Terres Agrícoles

Miércoles, 8 de mayo de 2013 | e6d.es
• Amb l’objectiu principal de frenar l’abandó de les terres de cultiu del terme municipal, així com intentar fomentar l’autoocupació

El Consell Agrari Municipal de Sueca ha posat en marxa una de les propostes realitzades pel seu president, Dimas Vázquez, a la Junta Rectora, el passat mes de desembre. “El projecte consistix en la creació d’un Banc de Terres Agrícoles de Sueca, amb l’objectiu principal de frenar l’abandó de les terres de cultiu del terme municipal, així com intentar fomentar l’autoocupació en els ciutadans que estiguen disposats a portar, per un període de temps, la terra que el propietari per diverses circumstàncies no puga, evitant així també la imatge de camps perduts en el nostre àmbit rural”, ha assenyalat Vázquez.
Amb la creació del Banc de Terres Agrícoles de Sueca, el Consell Agrari Local i la Regidoria d’Agricultura, pretenen informar i facilitar el contacte entre titulars de les parcel·les del terme municipal per al seu cultiu efectiu per persones que ja es dediquen, o pretenen dedicar-se a l’activitat agrícola, afavorint així la continuïtat de l’activitat en el municipi a través del cultiu racional, directe i personal de la terra. El Banc de Terres Agrícoles de Sueca tindrà la seua seu en les oficines del Consell Agrari Municipal, ubicat en el carrer Cullera, 15, on es facilitarà tota la informació i els impresos pertinents, tant per als ciutadans que vullguen cedir terres temporalment, com per als ciutadans que vullguen treballar-les.
“Amb esta iniciativa volem que el Consell puga crear un cens de terres i ser l’enllaç entre les parts, per a poder així frenar la imatge de decadència del nostre medi rural i intentar potenciar el que, en un altre temps, va ser un dels motors de l’economia suecana: l’agricultura”, ha explicat Vázquez.
Ajuntament de Sueca