El Consell aconsella precaució en les cremes de poda després d'acabar la prohibició estival

Sábado, 15 de octubre de 2016 | e6d.es
• Per major seguretat, les restes s'hauran de cremar en un cremador agrícola, que haurà de reunir determinades característiques


La conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha elaborat, dins de la campanya #stopalfoc, unes recomanacions específiques per a l'eliminació de restes agrícoles en prevenció d'incendis forestals. A pesar que la crema en fogueres, la prohibició estival de les quals acaba el 16 d'octubre, és el mètode que tradicionalment s'ha utilitzat per a l'eliminació de les restes de la poda agrícola, existeixen alternatives com la seua utilització com a llenya en ximeneres, paellers i calderes, com a biomassa, o la seua trituración.
No obstant açò, en cas de cremar aquestes restes, convé recordar que totes les cremes a menys de 500 metres del terreny forestal estan regulades i que cal consultar en l'ajuntament corresponent si existeix un pla local de cremes i, si no ho hi ha, s'haurà de sol·licitar un permís a través dels agents mediambientals. A més, cal respectar les restriccions quant a nivells d'alerta i horaris. La informació del nivell de *preemergencia d'incendis forestals i la seua previsió per a l'endemà es troba en www.112cv.com
Per major seguretat, les restes s'hauran de cremar en un cremador agrícola, que haurà de reunir determinades característiques, com estar construït en el lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal (com a norma general a més de 15 metres), a més de tres metres del límit de la parcel·la, sobre una zona llaurada, sense vegetació herbàcia, i envoltat d'una franja de vegetació superior a un metre.
En la seua construcció s'empraran blocs de formigó o rajola, tindrà una altura mínima de 2,5 metres, un diàmetre màxim de 2,5 metres si és circular, i 2 metres de costat màxim si és quadrat o rectangular. La superfície màxima serà de 5 metres quadrats, la boca d'alimentació serà d'un màxim d'1,5 metres i haurà d'estar dotat d'una xarxa en la part superior. Per a augmentar la seguretat, és convenient no carregar la foguera amb molta llenya, disposar una motxilla amb aigua i mantenir la vigilància fins que les restes estiguen a temperatura ambiente. Per a qualsevol aclariment sobre temes mediambientals la conselleria té disponibles els següents números de telèfon: 965150810 d'Alacant, 964242500 de Castelló i 962759112 de València. 
G.V.