El Cementeri Municipal d'Almussafes amplia en 66 el nombre de nínxols disponibles

Viernes, 4 de febrero de 2022 | e6d.es
• L'Ajuntament ha invertit 58.654 euros en l'intervenció urbanística, iniciada al novembre del passat any
._000410
._000606 
L'Ajuntament d'Almussafes, a través de la Regidoria de Cementeri, acaba de finalitzar el projecte d'edificació d'un nou bloc de 66 nínxols. El pressupost de l'actuació, executada durant els últims dos mesos, ha ascendit a 58.654,75 €. euros amb càrrec a les arques municipals. D'acord amb el projecte d'obra, l'empresa adjudicatària, LATRA 2010, S.L, ha respectat les característiques tècniques i estètiques dels blocs confrontants amb l'objectiu de donar continuïtat i uniformitat a l'entorn del cementeri.
Un any més, l'Ajuntament d'Almussafes ha apostat per habilitar espai en el Cementeri Municipal, dotant-lo d'un nou bloc aïllat de nínxols de tres altures, orientat amb les façanes principals a Est i oest i sobre una solera ja executada en una fase anterior. El mes de novembre passat van començar les obres per a la construcció de les 66 noves casetes, una intervenció adjudicada a l'empresa LATRA 2010, S.L. per un import total de 58.654,75 €., quantitat sufragada íntegrament pel consistori municipal.
Després de dos mesos d'execució de les obres, les noves unitats de nínxols, disposats en 11 columnes de 3 plantes per façana d'acord amb la resta de blocs confrontants, ja es troben disponibles en el recinte. Completen un conjunt ja existent, per la qual cosa tant acabats com sistema constructiu són els mateixos que en anteriors intervencions, prenent com a referència el bloc aïllat pròxim quant a dimensions, color de la rajola caravista i teules i solucions constructives.
De fet, la rajola cara vista color groc pallós de la façana, la coberta a tres aigües amb teula àrab i la cornisa tenen un aspecte anàleg als del bloc annex. Així mateix, les casetes tenen unes dimensions lliures mínimes en planta de 260 cm de profunditat per 115 cm d'ample i s'han executat amb un pendent de l'1% en sentit descendent de l'exterior a l'interior.
“En el pressupost municipal anual sempre incorporem una partida per a aquesta comés, per la qual cosa la reserva d'espai en el cementeri sempre és un fet i podem donar servei a la ciutadania en el moment en què es genera la necessitat”, comenta la regidora de Cementeri, Paqui Oliver.
Ajuntament d'Almussafes._000829
._000831