Educació implanta el Bachibac en l'IES Arabista Ribera de Carcaixent

Martes, 31 de mayo de 2022 | e6d.es
• El Bachibac imparteix un currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació del 'Baccalauréat' francés i el Batxillerat espanyol

._000626
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amplia el programa Bachibac amb la seua implantació en altres tres centres educatius: els Instituts d'Educació Secundària (IES) Bellaguarda d'Altea, José Ballester Gozalvo de València i Arabista Ribera de Carcaixent.
Amb aquesta nova oferta, el pròxim curs 2022-2023 es podrà estudiar aquest programa educatiu en sis centres públics de Batxillerat. A les comarques de Castelló es pot estudiar en l'IES *Professor *Broch i *Llop de Vila-real, mentre que a les comarques d'Alacant s'ofereix actualment en l'IES *Carrús d'Elx i ara també en l'IES Bellaguarda d'Altea. En el cas de les comarques de València, a l'IES Ausiàs March de Manises se sumaran l'IES Ballester Gozalvo de València i l'IES Arabista Ribera de Carcaixent.
El programa permet impartir un currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació del 'Baccalauréat' francés i el Batxillerat espanyol i, amb això, poder accedir a l'educació superior tant francesa com espanyola.
El Bachibac té una duració de dos cursos escolars i una tercera part de l'horari s'imparteix en francés. Per aquest motiu, per a poder accedir a aquest programa l'alumnat ha de tindre un nivell B1 de coneixement de la llengua francesa o realitzar una prova al fet que acredite que té el nivell suficient per a seguir les classes en aqueix idioma.
El currículum mixt que implementa el Bachibac comprén les matèries pròpies del Batxillerat valencià, així com dues matèries específiques del 'Baccalauréat' francés: Llengua i Literatura Francesa i Història de França.
A més, un terç de l'horari lectiu s'imparteix en llengua francesa, de manera que tant les matèries de Llengua i Literatura Francesa com a Història d'Espanya i de França són continguts que s'imparteixen obligatòriament en francés. A part d'aquestes matèries, es poden sumar altres activitats extracurriculars, com a intercanvis, voluntariat o visites.
L'obtenció del títol de Batxillerat serà automàtica si l'alumnat supera totes les matèries, mentre que, per a l'obtenció del títol de 'Baccalauréat', serà necessari superar la prova externa de Bachibac.
Aquesta prova consisteix en un exercici escrit i un altre oral, els dos referits a Llengua i Literatura Francesa, un comentari de text i el desenvolupament d'un tema d'Història d'Espanya i França.
Com que amb el programa Bachibac es poden obtindre dos títols, l'alumnat pot accedir a la universitat espanyola mitjançant les proves d'accés a la universitat o bé com a alumnat de 'Baccalauréat', d'acord amb el que s'estableix per a l'alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals. També poden accedir a les universitats franceses en igualtat de condicions respecte a l'alumnat de 'Baccalauréat'. 
Generalitat Valenciana._000829

._000836