Economia convoca uns premis per a distingir pimes amb bones pràctiques amb col·lectius que sovint pateixen discriminació o tenen difícil inclusió en l’àmbit lab

Domingo, 5 de febrero de 2023 | e6d.es
• Estan destinats a col·lectius de persones LGTBI, amb discapacitat, migrants i refugiades, d’ètnia gitana o diversitat funcional

._000626
El director general d’Economia Sostenible, José Vicente Soler, ha destacat que “volem premiar i distingir aquelles pimes que aposten en la seua estratègia de comunicació, producte i gestió de personal per bones pràctiques en favor de col·lectius que sovint pateixen discriminació o tenen difícil inclusió en l’àmbit laboral”.
Soler ha presentat la primera edició dels Premis Diverses i Responsables, amb els quals es vol distingir les bones pràctiques en la gestió de la diversitat i la responsabilitat social en les pimes de la Comunitat Valenciana que, al seu torn, aposten per la sostenibilitat social.
També han participat en la presentació el director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, i la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert.
De Lamo ha destacat la importància de “sumar les empreses, en aquest cas les petites i mitjanes, a la tasca d’avançar cap a una societat inclusiva, que té com a principi fonamental la igualtat de tracte i la no-discriminació”.
En aquest sentit, ha explicat que les persones LGTBI, gitanes, migrants, refugiades i amb diversitat funcional tenen, en moltes ocasions, “dificultats tant a l’hora d’aconseguir un treball com a ser visibles una vegada ja aconseguit, la qual cosa pot tindre conseqüències en l’accés a drets reconeguts”.
Per la seua banda, la directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental ha assegurat que en premiar actuacions vinculades a la inclusió en l’àmbit laboral i empresarial d’aquests col·lectius, “contribuïm a difondre aquestes bones pràctiques i a fer-les valdre, perquè cada dia siguen més les empreses que les desenvolupen”.
Al seu torn, des de l’àmbit de la societat civil han participat en l’acte representants de l’Estratègia de salut mental de la Comunitat Valenciana; el Consell Valencià LGTBI; el Consell Valencià del Poble Gitano; la Comissió Mixta de l’Estratègia valenciana de migracions, i l’Observatori Valencià per la Igualtat de Tracte, la No-discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi.
La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció General d’Economia Sostenible, convoca la 1a edició dels Premis Diverses i Responsables, amb l’objectiu d’implementar les metes establides en les estratègies impulsades des de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en relació a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció de delictes d’odi de col·lectius com ara persones LGTBI, migrants i refugiades, d’ètnia gitana i persones amb discapacitat o diversitat funcional.
Un altre dels objectius és distingir les bones pràctiques realitzades en el territori de la Comunitat Valenciana per les petites i mitjanes empreses que tinguen relació amb la gestió de la diversitat i la responsabilitat social, així com premiar iniciatives que contribuïsquen a millorar el model social dins del món corporatiu, fomentant el manteniment i el desenvolupament continu de pràctiques ètiques i respectuoses amb els valors socials.

Requisits de les pimes per a participar-hi
Els premis van dirigits a pimes amb domicili social i àmbit d’actuació a la Comunitat Valenciana, que hagen desenvolupat durant els anys 2021 i 2022 bones pràctiques susceptibles de ser premiades.
En total, es convoquen 8 premis, ja que hi ha dues categories: la de bona pràctica de comunicació, producte o servei i la de bona pràctica de gestió de personal, cadascuna de les quals inclou 4 modalitats relatives a persones LGTBI, migrants i refugiades, d’ètnia gitana i amb discapacitat o diversitat funcional.
Es lliurarà un premi per categoria i modalitat, que consistirà en una quantia d’entre 4.375 i 6.000 euros, i un distintiu en format físic i en versió digital.
A més, les pimes titulars del premi podran fer constar en els respectius documents comercials l’esment Premi Diverses i Responsables (categoria/modalitat) de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la reproducció de la figura que el simbolitza.
També es podran concedir esments especials, sense dotació econòmica, si la qualitat de les iniciatives presentades i no premiades ho mereix, a consideració del jurat.

Lloc i termini de presentació de la sol·licitud
El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 24 de desembre de 2022 fins al dia 23 de febrer de 2023, tots dos inclosos, de manera telemàtica, a través del web.
Cada pime pot presentar, com a màxim, dues sol·licituds, cadascuna relativa a una modalitat concreta dins d’una de les categories d’aquests premis.

Composició del jurat dels premis
a) Tres persones representants de la Generalitat a proposta de les persones titulars de la Direcció General d’Economia Sostenible; la Direcció General d’Igualtat en la Diversitat, i la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental, respectivament.
b) Quatre representants dels agents econòmics i socials: dos a proposta de les organitzacions sindicals més representatives a la Comunitat Valenciana i dos més a proposta de les organitzacions empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana.
c) Cinc persones representants dels col·lectius de la diversitat, una a proposta de cadascun dels òrgans de participació social: Consell Valencià LGTBI; Consell Valencià del Poble Gitano; Observatori Valencià d’Igualtat de Tracte, No-discriminació i Prevenció dels Delictes d’Odi; Comissió Mixta de seguiment de l’Estratègia valenciana de migracions o l’òrgan col·legiat que la substituïsca, i una a proposta del Comité d’Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV).
Generalitat Valenciana