Des de hui l'ús de la mascareta és obligatori

Martes, 30 de marzo de 2021 | e6d.es
• Sense importar si hi ha suficient espai de seguretat o si s'està a l'aire lliure

 

El Govern d’Espanya ha publicat una nova normativa, en el BOE, que exposa que "l'ús obligatori de màscares en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es troben oberts al públic, així com en els transports". En ple inici de la quarta ona, amb xifres a l'alça, l'ús de la màscara s'ha tornat fonamental com a mesura de contenció de la transmissió i el seu ús correcte, sobretot això últim com han subratllat moltes vegades els experts en Salut Pública.
En el marc de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es donen les pautes d'actuació en aquesta situació de pandèmia. En aquesta, es referència com ha de ser la pràctica de les màscares en diferents situacions diàries.
"Les persones majors de sis anys d'ara en avant queden obligades a l'ús de màscares en els següents suposats:
a) En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic.
b) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l'ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina".
A més, el text contempla les excepcions. D'una banda, pacients que no puguen usar-la: "L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització".
I de nou, col·loca a l'esport com un moment en el qual no s'exigirà el seu ús. "Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la mateixa naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries".
E6D