Demŕ s'inaugura a Carcaixent l'exposició "Avancem? Els drets de les dones i xiquetes "

Martes, 8 de noviembre de 2016 | e6d.es
• El dimecres 9 de novembre, a la Sala Municipal d’Exposicions de Carcaixent, tindrŕ lloc la inauguració que romandrŕ fins el 30 del mateix mes


El dimecres 9 de novembre a la Sala Municipal d’Exposicions de Carcaixent, tindrà lloc la inauguració que romandrà fins el 30 del mateix mes i  que comptarà amb la presència de la regidora Teresa Oliver i la portaveu del grup d`AI  La Ribera. L'Equip de Dones del Secretariat Estatal ha treballat en una  exposició que mostra la situació de desigualtat, discriminació i vulneració dels DDHH de les dones i xiquetes al món, amb exemples de diferents països i històries personals.
Tot això s'agrupa i presenta en 5 grans temes:
1-Igualtat i no discriminació,  que inclou la discriminació múltiple que pateixen moltes dones en base al seu ètnia, religió, per tenir una discapacitat, etc.
2-Llibertat d'expressió, incloent el dret a l'orientació sexual hi ha la identitat de gènere.
3-Drets sexuals i reproductius, on també es mostra que els drets de les nenes i adolescents estan per sobre de les tradicions o la religió.
4-Una vida sense violència sexual i sense violència per part de la parella.
5-Conflictes armats, i la conseqüència de milions de dones desplaçades i refugiades.

AMNISTIA INTERNACIONAL EXIGIX QUE ELS ESTATS:
- Assumeixen la seua responsabilitat i compleixen i facin complir els drets humans de dones i xiquetes, garantint la igualtat en la llei i en la pràctica.
- Que les lleis i polítiques garanteixen una protecció efectiva de les dones i les xiquetes de totes les formes de violència, acaben amb la impunitat dels seus autors . Justícia i reparació per a les víctimes.
- Per aconseguir ho seguim treballant al costat dels organismes de drets humans, organitzacions de la societat civil i centenars de milers persones que amb les seves accions aconsegueixen millorar lleis, polítiques i la vida de dones i nenes amb noms i cognoms.
AMNISTIA INTERNACIONAL