Dècims del tercer premi, el 5.587, han estat venuts a administracions de Sumacàrcer i Alberic

Miércoles, 6 de enero de 2021 | e6d.es
• El sorteig de 'El Niño 2021' reparteix 700 milions d'euros en premis

 

El primer premi, que rebrà 200.000 euros al dècim, ha sigut el 19.570. El segon premi, que rebrà 75.000 euros al dècim, ha sigut el 03.436. El tercer premi, que rebrà 25.000 euros al dècim, ha sigut el 05.587 que s'ha venut, en part, en administracions de Sumacàrcer i Alberic.
Les dues terminacions de quatre xifres, premiades amb 350 euros al dècim, han sigut: 3350, 3156. Les 14 terminacions de tres xifres, premiades amb 100 euros al dècim, han sigut: 491, 418, 521 936, 010, 918, 926, 835, 159, 741, 173, 935, 432, 672. Les cinc terminacions de dues xifres, premiades amb 40 euros al dècim, han sigut: 69, 28, 41, 24, 07. Les dues terminacions especials, premiades amb 200 euros al dècim, han sigut: 7 i 4.
El sorteig de El Niño és el segon més popular de l'any, només per darrere de la Loteria de Nadal, encara que el format i la duració de tots dos varia. En la Loteria de El Niño s'estableix un sistema de bombos múltiples on cada bombo llança una bola que es correspon amb la desena de miler, unitat de miler, centena, desena i unitat, respectivament.
Segons informa Loteries i Apostes de l'Estat, l'origen del sorteig es remunta a 1868, quan ja existeixen referències documentals. No seria fins a 1941 quan es va configurar aquest sorteig amb personalitat i denominació pròpia, fins a convertir-se en el segon en importància de la Loteria Nacional.
E6D