Cullera celebra la primera cerimÚnia d'acolliment civil de la seua histÚria

Lunes, 1 de octubre de 2018 | e6d.es
• Jordi Mayor presidix l'acte en el qual la ciutat ha donat la benvinguda al xiquet Josep Aparici Mompů


 ._000455
 
Jornada històrica per al laïcisme a Cullera. Este dissabte la ciutat va acollir la primera cerimònia d'acolliment civil de la seua història després de l'aprovació, ara fa un any, del reglament municipal que regula esta pràctica.
El xicotet Josep Aparici Mompó, fill de Josep Aparici i Patricia Mompó, ha tingut l'honor d'inaugurar esta fórmula mitjançant la qual el municipi dóna la benvinguda als seus nous ciutadans. L'acte va estar presidit per l'alcalde, Jordi Mayor.
L'acolliment civil es definix com l'acte que té per objectiu iniciar als xiquets i xiquetes així com als jóvens menors de 18 anys del municipi en el camí de la convivència i les actituds cíviques, que els conduïsquen a un futur de respecte dels iguals, basat en els valors indivisibles i universals de la dignitat humana, la llibertat, la igualtat i la solidaritat.

New Gym & Padel. Sueca – Centro deportivo con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones. Destacan sus 2 pistas cubiertas de pádel ._000561


Així mateix, el cerimonial expressa el compromís dels pares i mares, o en defecte d'açò dels tutors legals, en relació a estos valors, convertint als nous ciutadans en persones lliures iguals en drets i deures.
D'altra banda, és també l'expressió de la voluntat de l'Ajuntament de Cullera de donar la benvinguda als nous ciutadans a una societat configurada en els principis democràtics.

Emotivitat
L'emotiu acte es va celebrar al migdia en el Saló de Plens de la Casa Consistorial i va tindre un marcat caràcter laïcista i emotiu. Sonaren 'Cançons de Mare' de Rafael Talens Pelló i també Paco Muñoz, l'alcalde va llegir a Miguel Hernández i els intervinents per part de la família, entre els quals es trobava Cullera Laica —entitat que ha lluitat durant més d'una dècada per la consecució d'este cerimonial— van dedicar paraules emotives.
En la part més formal, la primera autoritat local donà lectura als drets reconeguts a la ciutadania en la Constitució, l'Estatut d'Autonomia i la convenció sobre els drets del xiquet de Nacions Unides.
Per a Mayor, el pas donat el dissabte representa «un avanç més en la normalització del laïcisme» i recorda que «totes les persones tenen dret, des de la seua plena llibertat, a triar la forma en la qual volen viure i celebrar els esdeveniments socials. En este cas, hem fet possible que els qui fins ara, per raons de creença, no podien, tinguen la possibilitat de compartir amb el conjunt de la societat l'alegria de l'arribada d'un nou membre a la nostra comunitat».
Finalment, l'alcalde ha felicitat al xiquet, als pares i a la família i s'ha mostrat convençut que «s'ha fet història perquè s'ha obert un nou camí d'alegria i felicitat que molts uns altres van a recórrer».

Ajuntament de Cullera