Constituida a Almussafes la Comunitat d'Usuaris de Proveďment d'Aigua Potable AL-MA’AN

Jueves, 18 de abril de 2019 | e6d.es
• Participen els Ajuntaments d'Almussafes, Alginet, Benifaió, Picassent i Sollana
._000410

._000565
Els ajuntaments d'Almussafes, Alginet, Benifaió, Picassent i Sollana van signar, el dimarts 16 d'abril, un conveni per a la creació de la Comunitat d'Usuaris de Proveïment d'Aigua Potable AL-MA’AN, amb la qual s'estableix el règim d'explotació del servei públic supramunicipal de subministrament d'aigua potable en alta a aquestes poblacions amb la Diputació de València.
El dimarts 16 d'abril, els ajuntaments d'Almussafes, Alginet, Benifaió, Picassent i Sollana van subscriure un conveni per a la constitució de la Comunitat d'Usuaris de Proveïment d'Aigua Potable AL-MA’AN, entitat amb caràcter de corporació de dret públic i adscrita a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que naix amb l'objectiu d'exercir les funcions de policia, distribució i administració de les aigües que se li concedisquen des de les infraestructures per al proveïment d'aigua potable o consum humà.
Els citats consistoris, que es proveeixen d'aigua subterrània dels pous situats en el paratge ‘Barranc Fondo’ del terme municipal de Picassent, han optat per constituir aquest organisme amb la finalitat d'obtindre per part de EGEVASA la concessió per a l'aprofitament d'aigües subterrànies, després d'estudiar les diferents alternatives i els tràmits essencials previstos sobre aquest tema.
L'Ajuntament d'Almussafes participa en aquesta comunitat d'usuaris amb un cabal d'1.183.526 metres cúbics, el tercer després dels d'Alginet (1.910.380) i Benifaió (1.751.451). A continuació, se situen els de Sollana (644.751) i Picassent (588.596). Prèviament a la signatura d'aquest conveni, els respectius plenaris han votat a favor de la posada en marxa de la iniciativa, amb la qual s'estableix el règim d'explotació del servei públic supramunicipal de subministrament d'aigua potable en alta a aquestes localitats amb la Diputació de València. Amb la creació d’AL-MA’AN “es millora l'eficiència de la gestió pública en la prestació del cicle d'aigua”, segons consta en el text.
Ajuntament d'Almussafes._000626


._000634