CC. OO. denuncia que personal de la 'Unitat d'Hospitalització Domiciliaria' continua sense vehicle de empresa

Martes, 23 de noviembre de 2021 | e6d.es
• Per a atendre als pacients als seus domicilis

._000816
El personal de la Unitat de Hospitalització domiciliaria a l´Hospital de la Ribera, porta temps patint una discriminació respecte al personal d´estes unitats en altres Hospitals de la Conselleria de Sanitat, i del personal que treballa en el serveis d’urgències dels Centres de Salut en el mateix departament de salut de la Ribera.
Mentre el personal en la resta de UHD dels altres departaments i en els dels serveis d’urgències  a la Ribera, disposen per a fer la seua faena de cotxes de empresa, taxis o cotxes de lloguer; en  la UHD del Hospital  de la Ribera els treballadors i treballadores tenen que utilitzar els seus propis vehicles particulars per atendre als pacients que tenen que rebre el tractament i seguiment terapèutic en els seus domicilis, davant de la falta de vehicles d´empresa I la falta de solucions alternatives per part de la Gerència del departament, com es la utilització de taxis o vehicles de lloguer com fan en la Fe o en el Clínic.
És una carència que el personal porta anys demanant que es busque una solució,  i que va allargant-se en el temps, amb promeses però sense dates de quan vaja a ser una realitat. Quan es van fer les UHD als hospitals la seua finalitat era descongestionar el centres sanitaris i donar al pacient una millor qualitat de vida rebent els tractaments al seu domicili, però en el cas de la Ribera es va fer sense pensar en el personal que tenia que acudir a les cases dels pacients. Si en qualsevol altra empresa es dota de vehicles d´empresa al seu personal, inclús en la mateixa Conselleria, no s’entén la desídia del que passa a la Ribera.
Algú imagina a la policia  anar a prestar el servici en els seus cotxes particulars?
Des de CCOO pensem que el fet de que este problema estiga solucionat en la resta dels departaments i no en este, sols es responsabilitat de la Gerent del Departament i del Director Econòmic,  i demostra una deficient gestió en este tema que esta afectant a la salut laboral dels treballadors, ja que es  veuen obligats a utilitzar els seus vehicles particulars a pesar de les seues reticències, conscients de que  a pesar de anar en precaució poden posar en perill la salut dels seus fills i famílies , al tindre  que transportar en el cotxe particular  mostres biològiques i medicaments que poden contaminar la zona on després van a posar la compra de la família, o el carret de rodes dels fills menuts.
Durant este temps, a més han patit una sèrie d´ inconvenients per utilitzar els seus vehicles particulars davant de la incomprensió i falta de solucions de la direcció de l´Hospital, entre ells,  quan han tingut un accident amb el cotxe durant la seua faena i han tingut dificultats per a que la Conselleria es fera càrrec de la reparació del vehicle, i en la majoria del casos han vist incrementat la quota del seguro particular del seu cotxe  a l´any següent per haver fet ús del mateix, més que fora per cridar a la grua cas de necessitar-la durant el treball, un altre inconvenient es que al no anar correctament identificat com a vehicle de la Conselleria de Sanitat els han denunciat per aparcar en llocs reservats per a estos menesters, o si han tingut que aparcar mal si tenien que baixar material per als domicilis, a pesar de estar realitzant un servei públic.
Es per lo que des de CCOO demanem que de manera immediata es  done solució  al tema dels vehicles d´empresa,  i mentre arriben estos vehicles, que  de manera urgent es done solucions alternatives (taxis, vehicles de lloguer, etc) per a evitar que el personal afectat de la UHD continuen utilitzant els seus cotxes particulars. I que es deixe de pressionar ja al personal per a que utilitzen els seus vehicles.
Secció Sindical  de CCOO del Departament de Salut de la Ribera._000814
._000813