Carlet subvenciona la cooperació internacional

Viernes, 5 de febrero de 2021 | e6d.es
• L’Ajuntament de Carlet destina 10.000 euros
._000410
L’Ajuntament de Carlet destina 10.000 euros a la cooperació internacional. El consistori ha obert el termini perquè les associacions i ONG locals que acrediten haver realitzat projectes d’estes característiques durant el 2020 puguen sol·licitar les subvencions. A esta convocatòria poden presentar-se tant les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD) com les organitzacions que, sense ser catalogades com a oenegés, puguen desenvolupar projectes de cooperació, com també les entitats religioses que duguen a terme projectes concrets destinats a la cooperació i solidaritat amb els pobles empobrits. Totes elles han de tindre implantació municipal.
Amb este tipus de subvenció es vol finançar els projectes que complisquen totes les condicions, de manera equitativa, fins a esgotar els 10.000 euros pressupostats per a la cooperació. Per part de l’Ajuntament, es procurarà finançar diversos projectes que per la seua envergadura siguen adequats a la quantitat pressupostada amb este fi pel consistori i que així siguen de més fàcil seguiment i avaluació. Les subvencions seran compatibles amb qualssevol altres procedents d’altres administracions públiques o entitats privades, nacionals i internacionals sempre que l'import de les subvencions aïllades o conjuntament no excedisca del cost del projecte o de l'activitat subvencionada.Tal com explica la regidora de Benestar Social, Lola Navarro, «Carlet és un poble solidari i compta amb moltes associacions i col·lectius que des d’ací treballen colze a colze perquè la solidaritat dels carletins arribe a totes bandes».
Ajuntament de Carlet

 
._000472VD