Carlet contracta 28 persones per a la neteja de camins durant el mes de juliol

Domingo, 14 de julio de 2019 | e6d.es
• Al mes d’agost es contractaran 28 persones més que es destinaran a la neteja de dos trams del camí de la Muntanyeta i del camí del Corral Blanc

._000256

._000509
L'Ajuntament de Carlet, en el marc de col•laboració amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal, executa anualment este programa de foment d'ocupació destinat a pal•liar la desocupació agrícola estacional amb la finalitat de garantir als aturats d'este sector un complement de renda, a través de Plans Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides.
De fet, ahir 28 peons començaven el seu treball  en la neteja i desbrossament dels camins de la Casa Blanca, Tislar, Caseta d’Antonino, Font Blanca, camí de les Pedreres i camí de la Bassa de la Mola. Un total de 5 km i mig de camins, que suposarà una inversió de més de 50.000 euros.
Al mes d’agost, es contractaran 28 persones més que es destinaran a la neteja de dos trams del camí de la Muntanyeta i del camí del Corral Blanc. Es netejaran es dos màrgens dels camins per a facilitar el desaiguat quan plou.
Al mes de setembre es contractaran també 28 peons per a netejar zones al voltant del polígon industrial que són propietat municipal. Es tracta de camps municipals que separen la zona rural de la zona industrial i que s’han de netejar anualment per tal de separar ambdós zones a fi d’evitar incendis i evitar plagues.
Este programa té un doble objectiu social, ja que a més de permetre la realització d'obres de millora del terme municipal, també perseguix la inserció laboral d'un important nombre de persones aturades.
Se seleccionaran treballadors eventuals agraris per compte d'altri que estiguen inscrits com a desocupats, seguint els criteris de baremació marcats pel Ministeri, que seran publicats en breu pel consistori. Este projecte té una assignació per part del Ministeri de 124.000 € per a sufragar les contractacions i l'Ajuntament s'encarregarà d’aportar els materials que s'utilitzaran en les tasques encomanades.
Ajuntament de CarletOFICINES RECOMANADES DE CAIXA POPULAR A LA RIBERA


        

        
._000006