Carlet bonificarà el 2 % a tots els rebuts de l'IBI domiciliats

Viernes, 6 de noviembre de 2015 | e6d.es
• El Ple de l'Ajuntament de Carlet ha aprovat la modificació de l'Ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) d'aplicació per al pròxim exercici 2016

._000391._000393
 
S'ha modificat l'ordenança fiscal de l’Impost sobre Béns Immobles perquè tots els veïns que tinguen el pagament domiciliat de l'impost d'IBI-Urbana es beneficien d'una bonificació del 2 %. D'esta manera, se suprimix la bonificació del 3 % que es venia aplicant als veïns amb rebut domiciliat que anticiparen el pagament al mes de juny. Amb este pagament anticipat només podien beneficiar-se aquells contribuents que tenien una situació econòmica propícia per a avançar el pagament al mes de juny, moment en què també es passa al cobrament els padrons de l'impost de vehicles, de la taxa de guals i manteniment de nínxols del cementeri, la qual cosa feia difícil que molts veïns pogueren acollir-se a la bonificació del 3 % que obligava al pagament en este període.
La nova bonificació aprovada del 2 % als contribuents que tinguen el rebut domiciliat permetrà reduir la pressió fiscal d'un nombre més gran de veïns que podran continuar pagant l'impost en el període ordinari de pagament en voluntària, que per als domiciliats es fixa en el 15 d'octubre. En el cas que per qualsevol causa l'entitat bancària torne el rebut, el contribuent perdrà la bonificació.
A més, esta mesura també comporta la simplificació del tràmit per a l'aplicació de la bonificació, tant per als ciutadans com per a l'administració. Els veïns no hauran de sol•licitar-la, sinó que es farà d'ofici directament a tots els rebuts domiciliats i a més l'administració no haurà d'efectuar un padró manual addicional al juny per a determinades persones.
Ajuntament de Carlet