Carcaixent contractarà quatre persones amb el Pla d’Ocupació de la Diputació de València

Miércoles, 31 de enero de 2018 | e6d.es
• El programa d’ajudes de foment de l’ocupació de l’ens provincial ha destinat a Carcaixent una subvenció de 35.194, 59 euros

._000521
._000523
L’Ajuntament de Carcaixent contractarà quatre persones desocupades per a la Brigada d’Obres i Serveis Municipals a través del Pla d’Ocupació de la Diputació de València, programa  que té com a objectiu promoure l’ocupació en l'àmbit local amb l’execució d’obres o serveis d’interés general o social. En concret, a Carcaixent se li han concedit 35.194, 59 euros que possibilitaran la formalització de quatre contractes, durant quatre mesos, per a desenvolupar tasques de pintura i d’obres en general en la Brigada d’Obres i Serveis.
El Centre Servef de Carcaixent farà una preselecció de les candidatures per a estos llocs de treball, preferentment entre les persones que no són beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació. El procediment s’ajustarà als barems de selecció determinats per la Conselleria d'Economia en l'orde del Programa d'Iniciativa Social de juliol 2016, que tenen en compte els ingressos de la unitat familiar, les responsabilitats familiars, la diversitat funcional, la violència de gènere, la persistència en la situació de desocupació, l’adequació al lloc de treball i l’experiència laboral.
Este Pla d’Ocupació se suma a la recent contractació de dos persones més a càrrec dels programes EMCORP, per a persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, i EMCORD, per a persones desocupades de llarga durada, que han permés la contractació de personal administratiu per a les àrees de Transparència i Intervenció de l’Ajuntament de Carcaixent.
Ajuntament de Carcaixent