Benimodo convoca els XV Premis Literaris Vicent Andrés Estellés

Martes, 18 de abril de 2017 | e6d.es
• La presentació dels treballs es realitzarŕ abans del dia 30 d’abril de 2017

._000006
L’Ajuntament de Benimodo ha convocat ja els XV Premis Literaris Vicent Andrés Estellés de poesia i narrativa curta en valencià. Hi poden prendre part tots els alumnes de Segon Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius dels instituts de la Ribera i tenen com objectiu promoure i fomentar l’ús del valencià, així com estimular la creativitat literària amb la pràctica de l’escriptura entre els estudiants. Amb aquesta nova convocatòria, els premis adquireixen estabilitat i donen continuïtat a un certamen literari instaurat l’any 1987 per iniciativa de la Regidoria de Cultura, i que després d’un parèntesi d’uns anys, va estar novament convocat en 2014 amb gran èxit de participació i de qualitat de treballs, els millors dels quals van veure la llum en forma de llibre. Aquests premis s’han convertit en un dels principals concursos literaris de la Ribera en valencià i en un referent cultural de primer ordre, els quals gaudeixen d’una llarga tradició a Benimodo i d’una reconeguda trajectòria a la comarca riberenca.
Els guanyadors en les dues modalitats s’emportaran 400 euros, mentre els segons classificats s’embutxacaran 250 i els tercers 150 euros. Els participants podran presentar un màxim d’un treball per cadascuna de les modalitats de poesia i narrativa curta. Les obres estaran escrites en valencià i hauran de ser originals i inèdites, les quals no poden haver estat guardonades ni haver obtingut cap reconeixement en altres certàmens o concursos literaris. L’extensió màxima serà de tres fulls impresos a doble espai per una cara, amb el tipus de lletra Arial 12 i format DIN-A4. La presentació dels treballs es realitzarà abans del dia 30 d’abril de 2017 i els originals es remetran a l’adreça de correu electrònic [email protected]
En cada treball es farà constar el títol, el nom i cognoms de l’autor, adreça particular, adreça electrònica, telèfons de contacte i l’institut en què està matriculat l’alumne o alumna. L’Ajuntament de Benimodo procedirà a la publicació de les obres premiades, juntament amb les finalistes, en un llibre que es presentarà a l’acte del lliurament dels premis. El jurat estarà format pel regidor de Cultura i per representants del sector educatiu, preferentment docents dels cursos ressenyats a les bases. No obstant això, també podran formar part del jurat autors literaris o bé personatges reconeguts en el món de la cultura. La resolució del jurat serà inapel•lable i el premi podrà ser declarat desert, si aquest considera que no hi ha cap obra que reunisca els mèrits suficients per a merèixer-lo o no s’ajuste a les característiques de la convocatòria.
Ajuntament de Benimodo