Avancen el trāmits per a la millora de la via i catenāria entre Silla i Cullera

Martes, 13 de octubre de 2020 | e6d.es
• S’utilitzaran terrenys dels termes de Sollana, Albalat de la Ribera, Cullera i Sueca

._000779
Adif continua avançant en els tràmits necessaris per a dur a terme la renovació i millora de via i catenària en el tram Silla-Cullera (25 km), comprés en la línia C-1 de Rodalia València-Gandia i que forma part de les inversions previstes en el Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, s'ha procedit a l'obertura del procés d'informació pública sobre la relació de béns i drets afectats l'ocupació dels quals és necessària per a executar les obres. D'aquesta manera, qualsevol persona pot aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació de parcel·les i polígons que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
La declaració de la necessitat d'ocupació afecta a terrenys situats exclusivament en els termes municipals de: Silla (17 parcel·les), Sollana (84 parcel·les), Albalat de la Ribera (2 parcel·les), Cullera (26 parcel·les) i Sueca (151 parcel·les). En total, 280 parcel·les, de les quals 267 tenen naturalesa rural i 13 urbana.
La documentació d'expropiacions del projecte pot ser examinada en la Subdelegació del Govern de València, en la Direcció de Projectes de Xarxa Convencional d'Adif a Madrid, als Ajuntaments de les localitats esmentades i en l'apartat d'Informació Pública del Portal de Transparència de la web d'Adif.
La finalització de la informació pública permetrà a Adif concloure el procés de redacció del projecte constructiu, com a tràmit previ a la licitació de l'obra.
L'objectiu de l'obra és augmentar la capacitat, regularitat i fiabilitat de l'explotació ferroviària en la línia València-Silla-Gandia en el tram Silla-Cullera, millorant de manera significativa les seues prestacions i la qualitat del servei per als usuaris. Totes aquestes actuacions constitueixen un pas previ per a poder donar continuïtat a la línia que preveu la seua prolongació en el denominat Tren de la Costa.
Delegació del Govern CV

 

._000410

._000389