Almussafes s'adherix al Pla d'Eficičncia Energčtica de la Diputació

Viernes, 20 de septiembre de 2013 | e6d.es
• La Diputació subvenciona el 50% de les mesures d'eficičncia energčtica, que ascendixen a 280.000 euros

El consistori d'Almussafes millorarà l'eficiència energètica de diferents edificis de la localitat, com a conseqüència de la seua adhesió al Pla d'Eficiència Energètica de la central de Compres de la Diputació i la formalització del contracte, el passat 2 d'agost, amb l'empresa Ferrovial Servicis, S.A., adjudicatària de l'esmentat servici de millora.
L'empresa contractista prestarà durant una dècada els servicis energètics i de manteniment de les instal•lacions tèrmiques i d'il•luminació, amb l'objectiu de potenciar l'eficiència energètica en diferents edificis municipals. En concret, Ferrovial Servicis, S.A. Durà a terme la gestió energètica de les instal•lacions i el seguiment de consums, el manteniment preventiu encaminat a aconseguir el funcionament correcte de les instal•lacions i la permanència en el temps del seu rendiment, així com la reparació dels nous equips deteriorats i la realització i finançament d'obres de millora i renovació d'instal•lacions amb equips que fomenten l'estalvi d'energia.
Abans del pròxim dia 31 d'octubre, l'empresa haurà de tindre concloses les obres tendents a l'increment de l'eficiència energètica en el col•legi Pontet, on s'instal•laran bateries de condensadors, se substituiran llums i s'adquirirà el comptador elèctric. Ferrovial també substituirà els llums i instal•larà polsadors temporitzats i detectors de presència en l'edifici de la Policia Local. Així mateix, la substitució d'equips de climatització i de llums, així com la col•locació de detectors de presència i polsadors temporitzats i adquisició de comptador elèctric també s'aplicarà en la Biblioteca Pública. El col•legi públic Almassaf, el Centre Cultural i l'edifici d'Urbanisme i Obres també seran objecte de les obres tendents a potenciar l'estalvi energètic.
El pressupost destinat a l'execució dels esmentats treballs ascendix a la quantitat de 280.000 euros, encara que el 50 per cent de l'esmentada inversió està subvencionada per la Diputació.  
Durant els deu anys de vigència del contracte, l'empresa contractista durà a terme el manteniment preventiu de les esmentades instal•lacions, per a assegurar el seu funcionament correcte, treballs pels quals l'Ajuntament d'Almussafes li abonarà 4.498 euros per les 20 hores anuals estipulades per al desenrotllament dels mateixos. No obstant això, el consistori municipal podrà contractar a altres empreses per al manteniment correctiu dels equips.
Ajuntament d'Almussafes