Almussafes comença una intervenció que inclou millores en els parcs Pinar i Pontet

Viernes, 18 de diciembre de 2015 | e6d.es
• L’objectiu és l’eliminació de terres contaminades i la substitució de xarxes de reg i mobiliari urbà

L'Ajuntament d'Almussafes emprèn un projecte per a millorar les condicions de dos zones verdes de la localitat en el qual va a invertir 33.500€. Els parcs Pinar i Pontet estan sent objecte de sengles intervencions que pretenen millorar les seues condicions sanitàries i estètiques. Concretament, amb el pla se substituirà la terra existent, el sistema de reg i s’incorporarà nou mobiliari urbà. El resultat serà visible per als ciutadans en un termini de 45 dies.
Tal com va anunciar l'equip de govern a l'inici d'aquesta legislatura, un dels seus objectius és millorar l'estat dels parcs, modificant els processos de neteja i incrementant la vegetació, però també amb intervencions majors que portaren a les zones verdes a convertir-se en espais de qualitat per a l'oci dels veïns. La primera d'aquestes actuacions s'està duent a terme en aquests moments en el parc Pinar. En aquest espai de la part est de la localitat, s'està substituint la terra per arena triturada, situant-la a nivell de vorera, ja que fins ara estava 30 centímetres per sota d'aquesta. Una vegada compactat i distribuït el material, es procedirà a la col·locació de gespa artificial i a la instal·lació d'una nova font d'aigua potable. 
“Volem que els parcs d'Almussafes estiguen en les millors condicions higièniques possibles, per la qual cosa demanem als propietaris de les mascotes que les porten a realitzar les seues deposicions a la zona habilitada per a tal efecte que, a més d'estar situada a molts pocs metres del Pinar, ha sigut recentment objecte d'una intervenció per a dotar-la de millor qualitat sanitària i estètica”, ressalta el regidor d'Obres i Serveis, Andrés López.
El parc del Pontet també està inclòs en aquest projecte. En esta zona verda està prevista la col·locació de terra vegetal a nivell de vorera, la instal·lació d’un nou sistema de reg i l’eliminació de vuit bancs de pedra trencats. Així mateix, es va a procedir  a netejar amb aigua a pressió les zones de l’espai que requereixen d’una neteja més exhaustiva i es van a pintar els pilars blancs que presideixen la zona d’accés al parc. Esta primera actuació medioambiental estarà conclosa la pròxima setmana.
La inversió total destinada a aquestes dos intervencions, que estaran finalitzades en mes i mig, ascendeix a 33.500 €, quantitat en la qual estan arreplegats els materials, la licitació i el corresponent IVA.
Ajuntament d’Almussafes