Alberic implanta este mes el contenidor d’orgànics

Viernes, 11 de noviembre de 2022 | e6d.es
• Per a dur a terme el nou servei, s'incorporaran nous contenidors de color marró

._000759
El pròxim dimarts 15 de novembre l'Ajuntament d'Alberic, juntament amb l'empresa de residus Sucemart, implantarà el cinqué contenidor destinat a residus orgànics domèstics.
Per a dur a terme el nou servei, s'incorporaran nous contenidors de color marró que permetran el reciclatge de la fracció orgànica, matèria que podrà ser reutilitzada posteriorment per a realitzar compost i obtenir fertilitzant natural i biocombustible.

Què anirà al contenidor marró?
En els nous contenidors podran depositar-se les restes de menjar  restes de plantes  podes de xicoteta grandària  posos de café i infusions  etc., mentre que el contenidor gris quedarà únicament per a aquells residus que no tenen un lloc específic de reciclatge (panyals  higiene íntima  colilles  etc.).
Ajuntament d’Alberic