Aigües de Cullera posa en marxa el projecte pilot “Smart Green” per a fer més sostenible el reg de parcs i jardins

Domingo, 6 de enero de 2019 | e6d.es
• Les primeres proves s'han dut a terme als jardins de Raco III, Illeta dels Lleons i Parc del Standing
._000448 

._000300
Aigües de Cullera està duent a terme el projecte pilot “Smart Green”. Un sistema que permet fa un ús més eficient i sostenible de l'aigua, ja que únicament utilitza la quantitat necessària per a mantindre en un estat òptim als arbres i plantes que formen part d'un jardí o parc.
Aquesta tecnologia està dissenyada per a estimar les necessitats hídriques específiques de les plantes i arbres situats en la zona a regar, en funció de la seua ubicació, densitat i la climatologia de la zona. En concret, permet programar el reg de zones verdes sobre la base de la quantitat d'aigua a aportar al conjunt de plantes establides en cadascun dels diferents sectors que componen un jardí o parc, la previsió de precipitacions en la zona, així com del tipus de sistema de reg que s'empra.
Fins hui, el projecte pilot s'ha dut a terme als jardins de Raco III, Illeta dels Lleons i Parc del Standing de Cullera i es continuarà testant aquesta tecnologia durant els pròxims mesos a fi de poder iniciar la seua implantació en pròxims exercicis en les zones verdes de la ciutat.
Laura Gascón, gerent d'Aigües de Cullera, ha destacat que “la companyia ha apostat des dels seus inicis, fa ara 25 anys, per la gestió sostenible de l'aigua que permeta el desenvolupament social i turístic de la ciutat de Cullera. Aquest compromís es materialitza en dades com per exemple la reducció en un 40% l'aigua subministrada respecte a fa 15 anys pese a l'increment de la població i l'afluència turística”.
A aquest projecte se sumen altres accions com les campanyes de cerca de fugides, l'ús d'aigua salobre en els llavapeus de la les platges, la telelectura, així com la inversió en infraestructures hidràuliques i renovació de les existents; que posen de manifest el compromís amb la sostenibilitat d'Aigües de Cullera.
Aigües de Cullera

 

._000500VD