Ahir de vesprada es va celebrar el primer Ple ordinari i telemàtic del 2021 de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Miércoles, 27 de enero de 2021 | e6d.es
• Van participar 15 de les 17 persones regidores del Consistori, amb dues baixes per motius justificats

._000006
Dels 4 punts de que constava la part resolutiva, es van aprovar per unanimitat els tres primers i no va eixir endavant la moció presentada per Compromís respecte a la priorització de la vacunació contra la COVID del personal docent.
Per començar la sessió es va donar lectura a l’acta de la sessió anterior, que va ser aprovada per unanimitat. El segon punt de l’ordre del dia, aprovat també amb els vots de tots els presents, va ser la contractació d’un préstec a curt termini per un import de 2.800.000 euros, per tal d’atendre les necessitats de cobrir les despeses per part de la tresoreria municipal, sobretot en el primer quadrimestre de l’any, donat que el termini del primer cobrament d’impostos i taxes en període voluntari serà de febrer a abril i fins eixe moment la tresoreria no compta amb liquiditat.
Tot seguit s’aprova, també per unanimitat, l’acceptació d’una subvenció de l’IVACE per a la millora, modernització i dotacions en el polígon La Creu, d’acord amb un pressupost elaborat per l’arquitecte municipal, que suposa 76.000 euros per a les actuacions que es duren a terme en l’any 2021.
Respecte a la moció perquè el personal docent siga considerat prioritari en la 2a fase de la vacunació contra la COVID-19, va ser votada positivament per Compromís i PP i es van abstenir els 10 components del PSPV, amb la qual cosa no va eixir endavant.
Defensada per la regidora Mercé Sampedro, era la moció  estàndard presentada per Compromís a totes les institucions on té representació. La proposta era instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal, tant docent com no docent, que treballa en els centres educatius, en la fase II de l’estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, i instar al govern de la Generalitat a defensar aquesta priorització.
Per part del PSPV van intervindre les regidores d’Educació i de Sanitat, Rosa Martínez i Àngels Boix, per explicar l’abstenció del grup Socialista.
En primer lloc, Rosa Martínez, -mestra en actiu durant 40 anys i acabada de jubilar- va voler deixar patent per part del PSPV “l’agraïment a tot el professorat i membres de la Comunitat Educativa en general i a nivell local en particular, per la seua dedicació i nivell d'exigència, pel respecte i aplicació de les normes de prevenció en temps de Pandèmia i va donar les gràcies al col·lectiu pel treball ben fet”.
Va explicar també que l’elaboració de l’estratègia de vacunació,  ha estat un treball del Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que és el màxim òrgan col·legiat de cogobernança sanitària,  i que es fonamenta en recomanacions d'organismes internacionals (Comissió Europea, L'Organització Mundial de la Salut...), així han establert un ordre de prioritat de grups a vacunar.
“Esta estratègia de vacunació- va afegir Àngels Boix-  té com a objectiu protegir als grups més vulnerables, dependrà també de la disponibilitat progressiva de les vacunes. Incloure un grup significa desplaçar-ne altres, a qui desplacem? La vacunació es farà seguint criteris científics. Pensem que cal deixar que siguen els experts els qui decidisquen les prioritats, n’hi ha tants sectors fonamentals i prioritaris, que considerem que nosaltres no som qui per a demanar subvertir l’ordre establert per un comité d’experts.”
Ajuntament de l'Alcúdia