Agredit, per part d'un pacient, un altre treballador de la planta de psiquiatria de l'Hospital de la Ribera

Martes, 26 de octubre de 2021 | e6d.es
• CC. OO. denúncia que aquest servei no compleix les mesures de seguretat necessàries per a tractar a aquesta mena de pacients per la deficient infraestructura i de l'inadequat material de què es disposa

 

Ens consta que aquests dies va tornar a produir-se una agressió per part d'un pacient al personal de la planta de psiquiatria, és una situació que ja s'ha denunciat per part d'aquests professionals i per aquest sindicat, a la qual no s'ha donat solució.
Aquest servei no compleix les mesures de seguretat necessàries per a tractar a aquesta mena de pacients per la deficient infraestructura i de l'inadequat material de què es disposa, la qual cosa unit a la falta de personal, posa en perill la integritat física dels treballadors, que estan patint un estrés i ansietat continu cada vegada que té ingressat a un pacient que per la seua patologia pot tornar-se agressiu.
Després de la reversió es va reconéixer la deficient infraestructura que reuneix aquesta planta i la Conselleria es va comprometre a la construcció d'una nova planta que reunira les condicions adequades per a tractar a aquests pacients, però de moment, i després de quasi 4 anys, continuen sense millorar-se les condicions de treball d'aquests professionals.
CO. OO. ha denunciat en repetides ocasions que aquesta planta continua sense reunir les mesures de seguretat que requereix una sala per a pacients d'aquestes característiques, recentment se'ls ha dotat d'un botó de pànic individual connectat directament a la central de seguretat, però que no evita l'agressió. Unes altres de les deficiències són la falta d'unes consultes adequades, un control d'infermeria en condicions i una saleta de descans per al personal, ja que a causa de la idiosincràsia d'aquesta sala, i que la majoria del temps treballen sota mínims no poden abandonar la mateixa.
En la Conselleria de Sanitat està contemplada la figura del zelador en les plantes de psiquiatria, entre les seues funcions aquesta col·laborar amb el personal sanitari en la vigilància, les cures i acompanyament dels pacients; a l'Hospital de la Ribera es continua amb les deficiències organitzatives heretades de l'empresa, per la qual cosa no disposa de zelador en aquesta sala, dones de CCOO hem sol·licitat a la direcció que s'augmente la plantilla de la sala de psiquiatria amb més personal i que entre el mateix estiga la figura del zelador.
Que mentre no es construïsca una nova sala de psiquiatria que complisca amb totes les mesures de seguretat, des de CCOO exigim a la gerència que s'aclarisca que patologies es poden tractar en aquesta planta, i que es millore de manera urgent les deficients condicions en què els treballadors i treballadores es veuen obligats a fer el seu treball, i en el qual es posa en perill la seua integritat física.
Secció Sindical de CC. OO.