14.000 tablets amb internet per a arribar a l'alumnat més vulnerable de Primària i de centres concertats de la CV

Miércoles, 8 de abril de 2020 | e6d.es
• Per als alumnes que tinguen dificultats per a seguir l'aprenentatge a distància des de casa

._000565

._000517
Les conselleries d'Educació i d'Hisenda, que dirigeixen Vicent Marzà i Vicent Soler, respectivament, augmentaran a 14.000 el nombre de tauletes amb connexió a Internet integrada per a arribar també a l'alumnat de Primària i a l'alumnat dels centres educatius concertats que estiguen tenint dificultats per a seguir l'aprenentatge a distància des de casa per no disposar en el seu habitatge de dispositius electrònics.
Seran 4.000 dispositius més que Educació enviarà directament a casa de l'alumnat que estiga en aquesta situació. Aquestes tauletes se sumen als prop de 10.000 dispositius que va anunciar el president, Ximo Puig, el dimecres, i que s'enviaran a alumnat d'instituts i als 1.700 ordinadors portàtils per als equips directius de tots els centres educatius públics.
Els dispositius seran adquirits per la Conselleria d'Hisenda a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i es compta amb la col·laboració de Telefónica i Huawei.
El conseller d'Educació, Vicent Marzà, ha explicat que "l'alumnat de Primària de centres públics i l'alumnat dels centres concertats que rebran les tauletes tàctils amb Internet seran els que tenen un índex socioeconòmic corresponent als nivells 1 i 2". "Les xiquetes i els xiquets de contextos més vulnerables han de tindre les mateixes oportunitats educatives que la resta de companys i companyes. En el cas de l'alumnat de centres concertats, es cobrirà la necessitat de les diferents etapes educatives, ja que escolaritzen a alumnat des d'Infantil fins a Batxillerat", ha indicat.
Pel que respecta als centres públics d'Infantil i Primària, els dispositius seran propietat de cada centre com a dotació extra i, quan es torne a les classes presencials les famílies, retornaran les tauletes al centre perquè formen part del seu material informàtic.
Pel que respecta als centres educatius concertats, els dispositius seran propietat d'Educació de la Generalitat i, quan es torne a les classes presencials, les famílies els portaran al seu centre corresponent i el centre educatiu els retornarà en la Conselleria.
Els dispositius tenen les mateixes característiques que els que s'envien a l'alumnat dels instituts; són tauletes d'Huawei amb Internet integrada de Telefónica.

Distribució per instituts
El nombre de tauletes que correspon a alumnat dels instituts es determina en funció de les unitats educatives dels centres, a més d'un extra d'unitats per als centres l'índex socioeconòmic dels quals de l'alumnat siga més baix.
La distribució de les tauletes als domicilis de l'alumnat dels instituts públics s'iniciarà a partir del dilluns 6 d'abril i continuarà fent-se durant els dies següents.
Per comarques, s'ha determinat la distribució de 3.787 tauletes per a l'alumnat de 138 instituts de les comarques d'Alacant, 1.291 per a l'alumnat de 53 instituts de les comarques de Castelló i 4.622 per a l'alumnat de 374 instituts de les comarques de València.

Pla 'MULAN' de formació a distància
Cal recordar que Educació de la Generalitat està garantint la formació a distància de tot l'alumnat d'Infantil, Primària, Secundària, FP i Batxillerat mitjançant el pla '*MULAN', que disposa de diverses eines informàtiques organitzades per nivells educatius.
A més, l'alumnat disposa de seguiment i aprenentatge a distància mitjançant la comunicació telefònica amb el personal docent, que va marcant les pautes d'aprenentatge mitjançant els llibres de text de Xarxa Llibres i els materials curriculars elaborats.
E6D._000606 

._000688