X˙quer Viu exigeix aigua de qualitat per a la Ribera i recorda que al X˙quer no li sobra aigua

Martes, 7 de mayo de 2013 | e6d.es
• X˙quer Viu considera un insult als ciutadans de la Ribera que es vulga portar aigua del X˙quer per a usos urbans d'Alacant mentre les poblacions riberenques estan condemnades a beure aigua enverinadaLes recents manifestacions del president de la Generalitat Valenciana a Alacant han enervat a la comarca de la Ribera. La gent de la Ribera no entén cóm el nostre president promet aigua potable del Xúquer al lobby de l'aigua d'Alacant i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer es nega a assignar una concessió d'aigua del Xúquer pel subministrament de l'aigua als pobles de la Ribera, quan a la comarca quasi 200.000 persones estan condemnades a beure aigua amb excés de nitrats des de fa més de 20 anys i ara, ni tan sols es pot beure per contaminació d'herbicides dels aqüífers en algunes poblacions.
En lloc d'alimentar l'especulació de l'aigua a Alacant, donant suport a segones preses d'aigua inviables -en Antella o Cortes de Pallàs- cal que la Generalitat, juntament amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, actue amb diligència per garantir el compliment de les condicions ambientals imposades per la Comissió Europea per finançar amb 120 milions d'euros la conducció del transvasament Xúquer-Vinalopó i que encara no es compleixen -entre aquestes condicions destaquen la fixació i respecte de cabals ecològics al Xúquer abans de fer qualsevol transvasament, garantir els drets dels usuaris de la conca cedent així com el no deteriorament del Xúquer i el seu estuari, el bon estat de l'Albufera, la reversió de la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental i del Vinalopó, el tancament de pous al Vinalopó i l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua.
L'obligació bàsica de les autoritats públiques és complir les lleis, entre elles la Directiva Marc de l'Aigua, que porta més de 3 anys d'incompliment al Xúquer i ja ha donat lloc a una multa europea de centenars de milers d'euros diaris. Xúquer Viu considera que és una irresponsabilitat d'aquestes administracions arriscar-se a tindre que tornar el 120 milions per incompliment de les condicions de cofinançament, a banda de les multes esmentades. 
Xúquer Viu urgeix al president de la Generalitat l'acabament urgent i prioritari de les obres i instal·lacions necessàries per a que tots els pobles de la Ribera afectats per la contaminació dels aqüífers puguen tornar a beure aigua de l'aixeta, el més aviat possible, amb aigua de qualitat del Xúquer. Això no ens ha de fer oblidar que tant la Generalitat amb la Confederació han de fer tots els esforços necessaris per a la recuperació dels nostres aqüífers contaminats, amb unes bones pràctiques agrícoles que promoguen la transició cap una agricultura respectuosa amb el medi ambient i l'establiment efectiu de perímetres de protecció de les fonts de subministrament d'aigua potable.
Xúquer Viu