Tous telefona als majors de la localitat, que no tenen familiars, per a comprovar el seu estat de salut

Miércoles, 25 de marzo de 2020 | e6d.es
• I oferir-los ajuda, si és el cas, en les compres diàries que puguen necessitar