Sueca repara les voreres del municipi

Miércoles, 13 de febrero de 2013 | e6d.es
• Un Pla d’Ocupació Municipal permet contractar huit persones desocupades del municipi perquè realitzen treballs de manteniment i reparació de les voreres durant tot l’any

La Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sueca, a través del departament d’Obres, ha contractat quatre persones desocupades del municipi a jornada completa per a realitzar, durant els sis primers mesos de l’any, treballs de manteniment i reparació en totes les voreres que es troben en mal estat.
Estes contractacions s’han realitzat gràcies a un Pla d’Ocupació sufragat per l’Ajuntament, a través del qual es tornaran a contractar altres quatre persones desocupades durant el segon semestre perquè continuen amb els mateixos treballs de condicionament de les voreres del municipi durant tot l’any. “Els treballs que realitzaran estes persones es duran a terme en totes les zones del municipi, perquè no quede cap vorera deteriorada sense reparar”, ha afirmat el regidor d’Urbanisme, Enrique Vidal.  
Ajuntament de Sueca