Sueca convoca el concurs per a triar el cartell anunciador de les seues Festes Majors

Jueves, 23 de abril de 2015 | e6d.es
• Els originals es podran presentar fins al 25 de maig

._000006
La Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca ha convocat, un any més, el concurs per a triar el cartell anunciador de les Festes Majors del municipi, que se celebraran en el mes de setembre. Es podrà presentar tota aquella persona que ho desitge, aportant un màxim de dos treballs en format A4 que hauran de ser originals i inèdits.
“Tornem a apostar per la creació i el disseny de tots aquells que tinguen il•lusió de veure el seu treball publicat en el pròxim llibre de les Festes de Sueca. Pense que eixa fórmula és la més adequada per a donar participació als creatius i als ciutadans que es vegen capacitats per a optar al premi del cartell. Per tant, des de la Regidoria de Festes continuem apostant per ells. Ànim i endavant amb el disseny”, ha assenyalat el regidor de Festes, Dimas Vázquez. 
Els cartells presentats hauran de portar obligatòriament el text Festes Majors Sueca Setembre 2015, a més de reservar una zona per a poder afegir els logotips de l’Ajuntament de Sueca i la Regidoria de Festes. A més, no podran anar firmats; es presentaran amb un lema que haurà de figurar en el dors del cartell. En un sobre tancat, a banda, s’inclouran les dades personals de l’autor o autora. Els criteris que se seguiran a l’hora de l’elecció seran: la creativitat de l’obra; l’estil i la personalitat del cartell; la composició del text i les tipografies empleades; la tècnica de la imatge i del color utilitzats; i la relació i identificació amb el tema del concurs, les Festes Majors.
Les sol•licituds per a participar en el concurs es presentaran en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Sueca, en horari de 9 a 14 hores, fins al 25 de maig. Una vegada presentada la sol•licitud, el treball s’entregarà, sense identificar, en el Departament de Festes. El premi en metàl•lic per al cartell guanyador serà de 800 euros, i el veredicte del jurat es farà públic l’1 de juny. Les bases del concurs es podran consultar en la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, www.sueca.es.
Ajuntament de Sueca