Més de 64.000 persones treballadores recuperen l'activitat després d'un ERTE en la Comunitat Valenciana

Lunes, 15 de junio de 2020 | e6d.es
• El límit temporal d'aplicació dels ERTE per força major derivats de l'emergència per la COVID-19 serà el 30 de juny
._000472
._000410
La reactivació de l'economia després de l'obertura de les diferents fases en la Comunitat ha permés que 64.711 persones treballadores siguen rescatades d'algun Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE) per la crisi sanitària de la COVID-19. Així, segons les dades de la Tresoreria de la Seguretat Social, a la província de València s'han incorporat a l'activitat econòmica 49.096 persones, 5.188 en la d'Alacant i 10.427 en la de Castelló.
La majoria de les empreses que estan rescatant l'estan fent amb la fórmula del ERTE per força major que permet rescatar a una part de la plantilla i mantindre l'altra. Cal recordar que, en el marc de les mesures excepcionals aprovades pel Govern central, es crea la figura dels ERTE per força major. Així, els ERTE per força major total són aplicables a aquelles empreses que ja compten amb ERTE per força major emparat en causes de la COVID-19 que seguisquen afectades per causes que impedisquen el seu retorn a l'activitat.
D'altra banda, els ERTE de força major parcial són aplicables a aquelles empreses que ja compten amb un ERTE per força major emparat en causes derivades de la COVID-19.
Aquests es convertiran en ERTE per força major parcials des del moment en què siga possible el retorn gradual a l'activitat. En aquest cas, les empreses hauran de reincorporar a les persones afectades pel ERTE de manera gradual, prevalent sempre la modalitat de reducció de jornada (és possible reconvertir un ERTE de suspensió de jornades en un de reducció durant la vigència del mateix).
En tots dos casos, el límit temporal d'aplicació dels ERTE per força major derivats de l'emergència per la COVID-19 serà el 30 de juny.
G.V. ._000517
._000606