Més de 12.000 famílies amb problemes hipotecaris reben assessorament jurídic gràcies a la Diputació

Sábado, 15 de febrero de 2020 | e6d.es
• Entre 2015 i 2019 s'han registrat 1.627 procediments extrajudicials en el Col•legi d'Advocats d'Alzira i 278 en Sueca, fruit dels convenis amb l'ens provincial
._000606 

._000688
La Diputació de València ha subvencionat més de 12.000 mediacions sobre habitatge i família entre 2015 i 2019, fruit de convenis anuals amb els col•legis d'advocats de València (ICAV), Alzira i Sueca i a través dels ajuntaments i els propis òrgans col•legiats. D'esta forma, milers de ciutadans han evitat, de manera gratuïta, execucions hipotecàries o conflictes generats per separacions, custòdies o herències amb estos procediments extrajudicials que es mantindran enguany.
En el passat exercici, el de 2019, la corporació provincial va destinar prop de 435.000 euros a estos convenis amb els col•legis d'advocats, que es van traduir en 1.300 mediacions en l'ICAV, 70 en el Col•legi d'Advocats d'Alzira i 61 en el Col•legi d'Advocats de Sueca. En l'històric dels cinc anys, València acumula 10.162 serveis de mediació subvencionats per la Diputació, als quals cal sumar 1.627 serveis a Alzira i altres 278 a Sueca.
Existixen dues vies per a sol•licitar els serveis d'intermediació hipotecària i familiar: acudint als ajuntaments de cada municipi o directament a través dels col•legis d'advocats de València, Alzira i Sueca, que posseïxen delegacions en cada partit judicial. El servei es presta als municipis i, a través dels ajuntaments, que només han d'adherir-se gratuïtament al conveni, als veïns de cada poble.

Un servei premiat
Esta contribució de la Diputació a la promoció de la mediació com a mètode alternatiu per a resoldre conflictes ajuda directament a persones i famílies que han deixat de pagar les quotes del seu préstec o preveuen que no podran pagar-les, així com aquelles en risc de desnonament. Els advocats assessoren els ciutadans i negocien amb els bancs per a aconseguir frenar estos desnonaments; tramitar lloguers socials; trobar alternatives com a dacions en pagament, quitacions del deute o renegociació dels préstecs; i denunciar condicions abusives en cas que existisquen per part dels bancs.
Quant a la mediació familiar, els supòsits més comuns en els quals s'actua són la revisió dels acords sobre fills en separacions o divorcis; problemes en les relacions de pares i fills; conflictes econòmics familiars per herències o altres motius; disputes per la cura de persones dependents o majors; i en general qualsevol problema de convivència familiar o enfrontaments ocasionats després de la ruptura de les parelles.
El president, Toni Gaspar, va rebre este dimarts el premi Berní i Català que l'ICAV concedix a la Diputació de València per la seua contribució a la mediació. En paraules de Gaspar, “apostem per la mediació enfront d'aquelles persones que s'obstinen a fer del conflicte l'escenari per a gestionar controvèrsies”. El responsable provincial recorda que “este servei va nàixer en un moment de crisi econòmica, ajudant a milers de famílies al fet que no perderen la seua casa”. El servei de mediació es presta en 16 poblacions de 14 demarcacions judicials, i acaba arribant a més de 200 municipis que s'han adherit al conveni de la Diputació amb els col•legis d'advocats. 
DIVAL._000640

._000752