Medi Ambient vigila l'estat d'humitat de la muntanya com a factor clau per a la prevenció d'incendis

Lunes, 6 de agosto de 2018 | e6d.es
• Una xarxa de punts de mostreig recull dades sobre la humitat d'un total de 24 espècies vegetals diferents A data de l'últim mesurament l'1 d'agost se sap que les masses forestals es troben entre molt seques o extremadament seques a causa de l'estrès hídric que pateixen els nostres boscos en aquesta època. Si a això se suma l'onada de calor d'aquesta setmana el risc d'incendis s'intensifica.
Un dels factors que afecten el comportament del foc en un incendi forestal és la humitat de la vegetació, és a dir, el contingut d'aigua que conté i que afecta tant a la facilitat perquè entri en combustió si hi ha una font de calor (inflamabilitat ), com a la capacitat que un cop s'està cremant, continuï cremant i propagant (combustibilitat).
El coneixement de l'estat en què es troba la vegetació en cada moment i especialment el seu contingut d'humitat, permet dissenyar de forma més eficient les estratègies de prevenció d'incendis, ja que saber en quines zones la vegetació està més seca i, per tant, més disponible per cremar, permet focalitzar els esforços de vigilància en aquesta zona.
Per això, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de la mà del Consorci Provincial de Bombers de València i en col·laboració amb l'Escola Agrària La Malvesia, treballen en un projecte d'estudi i anàlisi de la humitat de la vegetació.
Per conèixer la humitat que presenta la vegetació de les nostres muntanyes s'ha dissenyat una xarxa de 20 punts de mostreig, en els que mensualment es recullen mostres d'un total de 24 espècies vegetals diferents. Posteriorment, aquestes mostres es porten al laboratori on es calcula el seu contingut d'humitat.
Amb aquestes dades, s'analitza l'evolució del contingut d'humitat de les espècies al llarg de l'any. A més, l'anàlisi continuada de les dades permet poder classificar el contingut d'humitat de cada espècie dins d'un rang específic i relacionar-lo amb la disponibilitat enfront del foc i, per tant, a determinar el risc d'incendi al llarg del territori de la Comunitat Valenciana.

Humitat i meteorologia
Actualment s'està estudiant la correlació entre la variació del contingut d'humitat i la meteorologia, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de València i AEMET. El resultat d'aquest estudi permetria preveure la variació de la humitat en funció de certs paràmetres meteorològics i, per tant, conèixer el risc d'ignició.
Des de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals s'entén la necessitat d'aprofundir en el coneixement aquest important paràmetre que afavorirà el desenvolupament d'índexs de risc d'incendis forestals. Existeixen a més altres utilitats com el seu ús en la configuració dels simuladors d'incendis, emprats per dissenyar infraestructures de prevenció o per a la reconstrucció del comportament d'un incendi.
Així doncs, davant la present onada de calor i l'estrès hídric que pateixen els boscos de la Comunitat. La Direcció General de Prevenció d'Incendis s'aconsella extremar les precaucions i evitar les imprudències. Així mateix, recorda que una intervenció primerenca pot evitar un gran incendi i els primers minuts són fonamentals per evitar que es propagui i tallar-lo abans possible. Si es produeix un incendi o hi ha algun indici d'inici del foc, és urgent cridar al 112. 
G.V.