L'Hospital de la Ribera se suma a la iniciativa #MisiónAmarte per a l'autoexploració i prevenció del melanoma

Lunes, 21 de junio de 2021 | e6d.es
• L'Hospital d'Alzira ha diagnosticat 70 nous casos de melanoma en 2020, molts d'ells causats per mals hàbits com l'excessiva exposició solar

._000759
L'Hospital Universitari de la Ribera se suma a la iniciativa #MisiónAmarte, dins de la campanyaEuromelanoma 2021 impulsada per l'Academia Española de Dermatología y Venerologíai l’EuropeanAssociation of Dermato-Oncology. L'objectiud'esta iniciativa, que se celebra de manerasimultània en 27 països de tot Europa, és el de conscienciar a la població sobre la importància de previndre el càncer de pell i de realitzar-se autoexploracionsperiòdiques per a una deteccióprecoç del melanoma.
Segons ha explicat la cap del Servei de Dermatologia de l'Hospitald'Alzira, la Dra. Carmen Ortega, “a diferènciad'anysanteriors, la pandèmia actual impedeix que la campanyaEuromelanoma 2021 incloga consultes específiques per algarbellat o cribratge de pacients; no obstantaixò, des de l'Hospital de la Ribera ensunim a estemovimenteuropeu que, a través de xarxessocials, preténdifondre un missatgedermosaludabled'autoprotecció i cures”.
En estesentit, davantl'arribada de l'estiu, elsespecialistesrecomanen a la població que revise i pare atenció a les pigues que han canviat de grandària, forma, color, picor, sagnat o ulceració, aixícom a piguesambasimetria, voresirregulars, color heterogeni, inflamació o diàmetre superior a 6 mil•límetres.
Per a la cap del Servei de Dermatologia de la Ribera, “a diferènciad'altrestumorsimpossiblesd'apreciar a simple vista, les lesions malignes de pell poden veure's i detectar-se en una fase primerenca, la qual cosa ajudaconsiderablement a un millorpronòstic i a la supervivènciadelspacients”.
“D'ací la importànciad'esta mena de campanyes de conscienciació. N'hi ha prouamb examinar la pelldurant 10 minuts al mes ambajudad'unespill per a conéixerl'aspecte de pigues, marques i imperfeccions, i, així, detectar a tempsqualsevolcanvi”, ha afirmat la Dra. Ortega.

Càncer de pell
El Servei de Dermatologia de l'Hospitald'Alzira ha diagnosticat 70 nous casos de melanoma en 2020, moltsd'ellscausats per hàbitsperjudicialscoml'excessivaexposició solar.
“L'exposició al sol desmesurada i la consegüent cremada sónels dos principalsfactors de risc per a l'aparició de melanomes. Per això, la campanyaEuromelanoma 2021 també apel•la al sentitcomú per a evitar danyscutanis que poden arribar a ser greus”.

Prevenció
Elsexpertsinsisteixen en la importànciad'evitarl'exposició solar entre les 12 i les 16 hores, que ésquan la incidènciadelsraigsultraviolatsésmajor.
Quant a la crema solar, ha d'optar-se per una protecció igual o superior a 30 i aplicar-la 30 minutsabans de l'exposició al sol, amb una capa uniforme, el mésgruixudapossible, sobre la pell neta i seca, senseoblidarzones sensibles com les orelles o elsllavis. La crema solar ha d'aplicar-se cada dueshores i, sobretot, després de cada bany. Junt a ella, es poden utilitzaraltres recursos de protecciócom a ombrel•les, gorres, samarretes de mànegallarga i ulleres de sol.
Segons ha destacat la Dra. Ortega, “cal tindre també en compte les circumstànciesmediambientals que influeixen en l'agressivitat del sol i no baixar la guàrdia en diesennuvolats o de vent, en elsquals les radiacionsultravioladescontinuensent intenses i en elsqualssónfreqüents les cremadessolars. És un error pensar que, a l'haver menor sensació de calor, el sol resulta menysperillós”.
Finalment, un factor important en la producció de melanomesés el grau de fotoprotecció natural de cada persona; així, persones ambullsclars i pell blanca, que es pigmenten poc i que es cremen ambfacilitat, tenen una majorincidència de melanomes que les que tenenulls foscos i pell bruna. “Estoa han d'extremar les precaucions”, ha conclòs la Dra. Ortega.
Hospital Universitari de la Ribera


._000606 

._000690