L'Escola Oficial d'Idiomes d'Alzira obri el termini d'admisió per al curs 2019-20

Jueves, 13 de junio de 2019 | e6d.es
• Cursos presencials curriculars de 120 hores anuals
 
 
IMPORTANT

És necessari complir els requisits d'accésSense la titulació requerida no es pot accedir a un nivell superior a A2.1. Totes les titulacions i les entitats reconegudes per a accedir a les escoles oficials d'idiomes es recullen en l'annex I (anglés), annex II (francés), annex III (alemany), annex IV (italià) i annex V (valencià) de la Resolució 7 de maig de 2019Es pot sol·licitar la realització d'una prova de nivell.

 

 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA

MOLT IMPORTANT- com seleccionar horaris  i  tràmit telemàtic

des de les 9.00h del 12 de juny fins a les 23.59h del 27 de juny de 2019.

resultat de l'adjudicació: 15 de juliol de 2019. [l'alumnat que ha obtingut vacant rebrà una notificació per correu electrònic].

des del 16 de juliol al 10 de setembre: formalització de la matrícula presentant documentació requerida [en cas de no formalització es considerarà renúncia a la plaça, perdent la reserva de la plaça assignada].

 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

Des de les 9.00h del 16 de setembre fins a les 23.59h del 19 de setembre.

resultat de l'adjudicació: 24 de setembre de 2019 [l'alumnat que ha obtingut vacant rebrà una notificació per correu electrònic].

des del 25 al 30 de setembre: formalització de la matrícula presentant documentació requerida.

 
VACANTS

Una vegada finalitzat el procés telemàtic, si existeixen vacants, la matrícula es gestionarà de forma presencial.

 
PROVA DE NIVELL

Qui tinga coneixements previs d'un idioma, però no dispose de la titulació reconeguda en la Resolució podrà preinscriure's en la prova de nivell a través de la web http://www.eoi.gva.es/va/admissio-i-matricula

Preinscripció: des del 12 de juny al 8 de setembre.

Sol·licitud d'admissió i matrícula: del 16 al 19 de setembre.

El fet de presentar-se a la prova no garanteix obtenció de vacant.

 
OFERTA FORMATIVA

Cursos de 60h anuals distribuits en una o dos sessions setmanals. 

Dedicada a treballar la destresa oral, preparació a les proves de Certificació, perfeccionament i actualització, etc.

 
TERMINI DE MATRÍCULA

Entre l'1 i el 15 d'octubre de manera presencial.

Requisits: els mateixos que per als cursos curriculars.

 
ALTRA DOCUMENTACIÓ
 

calendari de tràmits

taxes

nova distribució per curs i idioma

quin curs sol·licitar segons resultats del curs anterior