L’Alcúdia pren mesures contra els desnonaments

Domingo, 25 de noviembre de 2012 | e6d.es
• La Junta de Govern ha decidit dur endavant una sèrie de mesures per evitar els desnonaments al seu terme municipal i mitigar els problemes socials que subjauen
En relació amb l’enorme nombre de desnonaments que estan produint-se en els últims temps a tota Espanya, per execució de deutes que provenen de crèdits  hipotecaris atorgats per entitats financeres (moltes d’elles rescatades amb diners públics), i els problemes socials que eixa situació està provocant en moltes famílies que es veuen privades del seu habitatge, la Junta de Govern de l’Alcúdia, reunida passat dijous, va prendre entre d’altres les següents decisions:
1. Crear, dintre del marc dels diversos departaments i oficines municipals, uns serveis destinats a complir els següents objectius bàsics:
a. orientar i assessorar legalment els ciutadans, intermediar amb les entitats financeres i posar en marxa programes de mediació del deute hipotecari.
b. Buscar vivendes de lloguer per a estes famílies a través de les bosses públiques d’habitatges.
c. Establir, dintre de les línies ordinàries d’ajudes que gestiona l’Ajuntament, plans personalitzats per al pagament de tributs i un pla especial d’ajudes socials: alimentació, ajudes al lloguer, beques de menjador, llibres i material escolar...
d. Donar suport a la formació i cerca d’ocupació per a les persones afectades.
2. Exigir a totes les entitats financeres la paralització dels processos de desnonaments de vivenda habitual per insolvència sobrevinguda fins que entre en vigor un nou marc legal que done solucions a la problemàtica plantejada.
3. Plantejar davant el plenari municipal ( que se celebra el proper dimecres dia 28) la reducció màxima de la quota tributària de plusvàlua municipal per a les persones afectades que patisquen la pèrdua del seu habitatge com a conseqüència d’aquestos processos d’execució hipotecària.
4. Prendre iniciatives, dintre de les possibilitats municipals, front a les entitats financeres que mantinguen processos de desnonament hipotecari, incloent la retirada dels dipòsits de fons municipals que es puguen mantenir amb les mateixes. 
5. Negar les peticions de col·laboració de la Policia Local en els processos de desnonament hipotecari al municipi.
Ajuntament de l'Alcúdia