L’Alcúdia demana el desdoblament de la CV-50

Jueves, 5 de diciembre de 2019 | e6d.es
• Els tres grups que conformen la corporació alcudiana (PSPV, PP i Compromís) van aprovar per unanimitat sol·licitar el desdoblament

._000723
El darrer ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar per unanimitat la proposta de desdoblament de la CV-50 al seu pas pel casc urbà del municipi, presentada pel grup municipal PSPV-PSOE.
Amb esta sol·licitud es pretén solucionar els problemes que genera el tindre una carretera per dins del casc urbà, tant els derivats del seu traçat actual, que parteix el nucli urbà en dos, com els del seu disseny, que és la travessia urbana d’una carretera sense tindre en compte l’accessibilitat per a vianants.
En l’exposició de motius es tenia en compte també la problemàtica de la contaminació acústica i de l’emanació dels gasos produïts per la combustió dels vehicles, així com la ralentització considerable del tràfic.
La proposta de desdoblament de la CV-50, a més, té efectes beneficiosos, com la reducció del trànsit de vehicles (sobretot els més pesats) pel nucli urbà de l’Alcúdia, la millora de la seguretat vial, la qualitat ambiental de l’entorn amb la reducció de la contaminació acústica i de gasos emanats, i una millor accessibilitat transversal entre les dues parts del poble separades per esta infraestructura
A més, es pretén dur a terme la conversió de la CV-50 en una avinguda de l’estil de l’actual Antoni Almela, amb voreres amples, dotació d’arbrat, carril bici i unes condicions d’accessibilitat per a vianants adequades, millorant també la imatge de l’accés al poble.
Els tres grups que conformen la corporació alcudiana (PSPV, PP i Compromís)  van aprovar per unanimitat sol·licitar a Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat el desdoblament de la CV-50 al seu pas pel cas urbà de l’Alcúdia, i que es realitzen tots els tràmits oportuns davant els organismes competents.
Ajuntamentde l'Alcúdia

 

._000256

._000625

._000604