L’Ajuntament de Sueca obre el termini per a sol·licitar les beques de campaments d’estiu

Miércoles, 3 de julio de 2019 | e6d.es
• La modificació dels criteris econňmics que es tindrŕ en compte enguany permetrŕ beneficiar un major nombre de participants en aquestes beques

._000662
A partir de demà, 3 de juliol, tota aquella família interessada podrà sol·licitar una de les beques que concedeix la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sueca per a assistir als campaments d’estiu organitzats per les associacions juvenils integrades en el Consell de la Joventut. Aquestes beques estan dissenyades perquè els menors que tinguen dificultats de caràcter econòmic, social o familiar puguen assistir als campaments.
Enguany, les quantitats de les beques que es concediran a les famílies que les sol·liciten seran superiors a les d’altres edicions i  sent de 150 i 80 euros, segons les consideracions oportunes en la baremació de punts. Per a ser beneficiaris, els menors hauran d’estar empadronats en Sueca, tant ells com els seus pares o tutors, i s’haurà d’estar al corrent en les obligacions tributàries. La modificació dels criteris econòmics que en compte enguany l’Ajuntament per a la valoració de les beques permetrà que es beneficien un major nombre de participants que vulguen sol·licitar les beques de campament. Altres requisits que es tindran en compte a l’hora de la baremació de punts seran: la renda anual; nombre de fills; circumstàncies especials o socials, com ara discapacitats, separacions conjugals dels pares, orfandat, etc.; i altres com que participen en el campament dos germans o més.
Les beques del 2019 estan destinades per als campaments d’estiu organitzats per:
- Júniors M.D. El Carmen (de 31 de juliol al 15 d’agost). Campament en Otero de Curueño (León), per a xiquets/es d’entre 8 i 17 anys
- Júniors M.D. Sant Pere (del 3 al 15 d’agost). Campament:  Alta-Lai, Casillas de Ranera (Cuenca), per a xiquets d’entre 7 i 16 anys.
- Club d’Esport de Muntanya i Escalada Sutrail (del 5 al 14 de juliol). Campament “Las Truchas”, Mosqueruela (Teruel), per a xiquets d’entre 8 i 16 anys.
Podeu consultar al web de l’Ajuntament (www.sueca.es/val/educacio/notification/beques-campament-2019) tota la informació corresponent a preus dels campaments, així com l’anunci complet i la instància corresponent. El termini per a sol·licitar les beques comprén del dia 3 fins al 17 de juliol. Les sol·licituds de beques es presentaran en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sueca, en horari de 9:00 a 14:00 hores.  
Ajuntament de Sueca

 

._000604

._000300

._000351