L'Ajuntament de l'Alcúdia aprova per unanimitat la moció de Compromís contra els desallotjaments

Jueves, 29 de noviembre de 2012 | e6d.es
• L'Ajuntament no col·laborarà en els casos de desnonaments i posarà a disposició dels afectats els seus serveis jurídics

L'Ajuntament de l'Alcúdia ha aprovat, per unanimitat del tres partits polítics que composen el consistori -Compromís, PSOE i PP- una moció de Compromís per l'Alcúdia en el que a més de criticar durament els milers de desallotjaments de famílies realitzats en els últims anys, es consideren insuficients les mesures aprovades pel Govern i es posen en pràctica una sèrie de mesures municipals per a combatre les execucions hipotecàries.
Paco Sanz, regidor de Compromís, va explicar que en octubre de 2011, l'Ajuntament de l'Alcúdia ja va aprovar una moció de Compromís en la que es demanava la dació en pagament, s'instava al Govern a paralitzar els desallotjaments de les famílies i que els milers de pisos buits que estan acumulant els bancs foren posats a la disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer social.
Però la situació no ha millorat durant aquest últim any amb un augment vertiginós de les execucions hipotecàries i l'expulsió de les seues cases de milers de famílies. Durant el segon trimestre de 2012 el número de desnonaments dictats pels jutjats espanyols va ser de 47.943, una mitja de 527 diaris. Al País Valencià, la segona comunitat més afectada, el número de desallotjaments ha sigut de 8.613 durant el segon trimestre, amb una mitja de 95 diaris.
Segons Paco Sanz, malgrat la greu situació creada amb les 400.000 execucions hipotecàries realitzades des de 2008, la falta d'actuació dels distints governs ha propiciat que el número de casos i drames humans haja continuant creixent de manera exponencial. De fet, en aquesta mateixa legislatura, en març de 2012, es va rebutjar la darrera proposició de llei presentada reclamant la dació en pagament i mesures urgents per als desallotjaments en marxa.
La pressió social ha fet que s'haja anunciat un Decret Llei que des del punt de vista dels sectors directament afectats, la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, amb els que no s'ha contat en les negociacions realitzades entres els dos grans partits, és totalment insuficient i no va resoldre el problema més que en una mínima part.    
La moció aprovada per l'Ajuntament insta al Govern a la paralització de tots els desnonaments d'habitatge habitual, a regular la dació en pagament amb caràcter retroactiu, a que regule la reconversió del parc d'habitatges que acumulen les entitats financeres en un parc públic de lloguer social i a que es tinga en compte a la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques.
A nivell municipal l'Ajuntament retirarà els fons municipals d'aquelles entitats financeres que realitzen el desallotjament de veïns de l'Alcúdia, no col·laborarà en els casos de desallotjaments de famílies de les seues cases, posarà a disposició dels afectats els serveis jurídics de l'Ajuntament i modificarà l'Ordenança de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys urbans -plusvàlua- incorporant la bonificació del 95% del pagament d'aquest impost a aquelles persones afectades per una execució hipotecària que afecte a la vivenda habitual.
Compromís per l'Alcúdia