La Unitat de Conductes Addictives de la Ribera atén a prop de 400 nous pacients en 2019

Miércoles, 2 de septiembre de 2020 | e6d.es
• L'alcohol, amb el 33,2%, i la cocaïna, amb el 24,6%, han centrat la major part de les consultes ateses

._000740
._000779
La Unitat de Conductes Addictives (UCA) del Departament de Salut de la Ribera ha atés a un total de 394 pacients nous durant 2019. Del total de nous pacients atesos, el 68,3% ha acudit per primera vegada a aquesta mena d'assistència, mentre que el 31,7% han sigut pacients que ja havien acudit en alguna ocasió a la UCA, però feia més de sis mesos que havien abandonat el tractament. El 33,2% dels pacients que ha acudit a la UCA de la Ribera durant l'any 2019, ha referit com a motiu de demanda principal els problemes amb el consum d'alcohol, mentre que el 24,6% ha sol·licitat seguiment per consum de cocaïna.
Altres motius de demanda que han presentat els pacients han sigut el consum de cànnabis (16%) i d'heroïna (15,7%), substàncies aquestes que han incrementat en 4 punts i en 2,7 punts el nombre de pacients respecte a 2018.

Perfil mitjà del pacient
Del total dels 394 nous pacients atesos, el 75,9% han sigut homes, mentre que el 24,1% han sigut dones. Pel que fa a les edats, el grup d'edat que més consultes ha concentrat, amb el 48,7% dels casos, ha sigut el de persones entre els 35 i els 49 anys, sent l'edat mitjana dels pacients de la UCA de 40,38 anys.
En el 49% s'ha tractat de persones solteres, mentre que el 27% han referit estar casades o amb parella de fet, el 22% dels casos han afirmat ser separats o divorciats, i el 2% són vidus. Així mateix, el 60% han referit tindre fills.
Quant a la via d'accés a la Unitat de Conductes Addictives, cal destacar que el 64,7% dels pacients ha acudit per iniciativa pròpia i l’11,7% han sigut derivats des dels centres d'Atenció Primària. En menor mesura, aquests pacients han sigut derivats des dels serveis d'Urgència i l'Hospital (6,3%) o a través de familiars o amics (un 3,8%).

Unitat de Conductes Addictives
Situada al costat del Centre de Salut d'Alzira del carrer La Paz, l'UCA del Departament de Salut de la Ribera està atesa per un equip multidisciplinari de professionals compost per un metge de conductes addictives, un psiquiatre, dos psicòlegs, una infermera i una auxiliar d'Infermeria.
En ella, els pacients reben un seguiment a nivell individual (cites amb el metge i/o psicòleg), assisteixen a grups terapèutics i reben suport familiar. La Unitat és també l'encarregada de gestionar les derivacions a altres recursos de suport de la xarxa sanitària per a pacients amb problemes addictius com: unitats de desintoxicació hospitalària, centres de dia o comunitats terapèutiques.
Igualment, l'UCA de la Ribera es coordina amb altres entitats sanitàries, socials i municipals de la comarca, amb la finalitat de proporcionar una assistència integral als pacients que presenten trastorns addictius.
A part de la labor assistencial, l'UCA realitza altres activitats en diversos àmbits, com a formació per a residents de les especialitats de Medicina Familiar i Comunitària, Psiquiatria i Psicologia; per a Pràcticum màster i Grau de Psicologia, realització de projectes d'investigació, o suport a organismes de prevenció i promoció de la salut.
A més, l'UCA forma part del Grup ARPA (Abordatge en la Ribera dels Problemes per Alcohol), integrat també per professionals sanitaris d'atenció primària, especialitzada, Unitats de Prevenció Comunitària municipals i Salut Pública, que treballa en la Ribera per a reduir el consum d'alcohol i millorar l'atenció d'aquest problema de salut a tots els nivells: preventiu, assistencial i social.
Departament de Salut de la Ribera

 
.
._000049


._000625