La regidoria de Joventut ofereix, un any més, beques per a participar en els campaments d’estiu

Domingo, 22 de junio de 2014 | e6d.es
• A partir de demà les famílies interessades podran demanar-les en el DIAC de l’Ajuntament

A partir de demà, tota aquella família interessada podrà sol·licitar una de les beques que concedix la Regidoria de Joventut per a assistir als campaments d’estiu organitzats per les associacions juvenils integrades en el Consell de la Joventut. “A fi que puguen assistir tots els menors que ho desitgen, especialment aquells que puguen tindre dificultats de caràcter econòmic, social o familiar, des de la Regidoria de Joventut hem posat en marxa, un any més, la concessió d’unes beques que podran sol·licitar-se en el DIAC de l’Ajuntament”, ha assenyalat la regidora de Joventut, Raquel Tamarit.
Les quantitats de les beques que es concediran a les famílies que les sol·liciten seran de 110 i 60 euros, segons les consideracions oportunes en la baremació de punts. Per a ser beneficiaris, els menors hauran d’estar empadronats en Sueca, tant ells com els seus pares o tutors, i s’haurà d’estar al corrent en les obligacions tributàries. Altres requisits que es tindran en compte a l’hora de la baremació de punts seran: la renda anual; nombre de fills; circumstàncies especials o socials, com ara discapacitats, separacions conjugals dels pares, orfandat, etc.; i altres com que participen en el campament dos germans o més.
Els campaments d’estiu estan organitzats enguany per: Júniors M. D. Sant Pere, Júniors M. D. El Carme, Amics de les Missions i Júniors Fàtima. El termini per a sol·licitar les beques comprén del 23 al 27 de juny. La instància es presentarà en el DIAC de l’Ajuntament.
Ajuntament de Sueca