La Federació Estatal d'Entitats Locals Menors, ha anunciat des de este dijous una sèrie de mobilitzacions

Miércoles, 7 de agosto de 2013 | e6d.es
• Estarà a Madrid el 27 de setembre representada per les 7 Entitats Locals Menors, entre elles, La Barraca d'Aigües Vives, El Perellói El Mareny de Barraquetes


La Federació Estatal d'Entitats Locals Menors (FEEM), ha anunciat una sèrie de mobilitzacions en protesta per l'Avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, aprovat pel Consell de Ministres el divendres 26 de juliol, iniciant-se este dijous dia 8 d'agost, amb una desocupació patronal dels ajuntaments de 10 a 11 hores i que culminarà amb una manifestació a Madrid el 27 de setembre. A tots estos esdeveniments també s'unix la Federació Valenciana d'Entitats Locals Menors (FVEM) .
Encara que el nou Avantprojecte garantix la permanència de les Entitats Locals Menors, conté molts punts de disconformitat i incoherència amb el mateix Avantprojecte, que pretén regular les competències de l'Administració Local i s'oblida totalment de regular o delimitar les competències i finançament de les Entitats Locals Menors, deixant-les a l'atzar de cada Comunitat Autònoma, a més d'excloure-les del rang d'Entitat Local.
Articles com el 116 bis e) , per exemple, són un autèntic despropòsit, quan efectivament, en el supòsit d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària d'un municipi que posseïsca una o diverses Entitats Locals Menors, una de les mesures per a aconseguir l'estabilitat, siga la supressió d'una o diverses de les Entitats Locals Menors, és a dir, si la capital municipal no s'ha sabut administrar i no aconseguix “l’estabilitat pressupostaria” i pel contrari l'Entitat Local Menor realitza una bona gestió amb “estabilitat pressupostaria”, segons l'avantprojecte, la capital municipal podrà suprimir esta per a aconseguir el seu objectiu de “estabilitat pressupostaria”, és a dir, “si jo no menge prou, elimine el meu company, i ara el seu menjar per a mi”. Lamentable, però cert.
També este Avantprojecte impedix la creació de noves EELLMM, ja que les de nova creació no tindran personalitat i capacitat jurídica, per tant la seua capacitat de govern es limitarà a realitzar propostes a la seua capitalitat municipal, la qual cosa segons l'experiència, totalment inoperant, ja que estes Entitats Menors separades i amb característiques diferenciades si no li'ls dota d'administració cauen en el pitjor dels oblits.
Per tot això i més la Federació Valenciana d'Entitats Locals Menors, estarà a Madrid el 27 de setembre representada per les seues 7 Entitats Locals Menors: El Ballestar, La Barraca d'Aigües Vives, El Perelló, El Mareny de Barraquetes, La Xara, Jesús Pobre i La Llosa de Camacho.
El President de FVEM
J. Miguel Fos Alberola