Gratuïtat total de llibres per als alumnes de l’Alcúdia

Jueves, 30 de enero de 2014 | e6d.es
• Aconseguir que l’ensenyament siga de veritat universal i gratuït es la proposta més important dels pressupostos de 2014

._000162
Uns pressupostos  que compten amb 8.730.990 € i que són eminentment socials. Es mantenen les tres línies bàsiques  ja iniciades en anteriors pressupostos: la cohesió social, la reactivació econòmica i el manteniment de l’espai públic com a eix vertebrador de la cohesió i de la  convivència. “Es tracta d’un pressupost auster, sense despeses innecessàries ni grans inversions, responsable, realista i destinat principalment a  assegurar els programes de protecció social” va afirmar l’alcalde, Robert Martínez, en presentar la proposta. Hi ha una consolidació i augment dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies. L’Ajuntament realitza un important esforç amb els seus recursos per a garantir les polítiques socials municipals, per un import de més de 140.000€, un 22% més que en 2013. A més, se destinarà com en exercicis anteriors, el 0,7%  (60.475€) a Cooperació i solidaritat, s’implementarà el pla d’Ocupació vigent amb altres 50.000 €. També es construirà una nova Biblioteca i Centre d’Estudis Municipal, a la que es destinaran 400.000 euros en total ( l’any passat ja s’hi van consignar 163.00 € i enguany la mateixa quantitat per a la segona fase). i que serà la inversió més important de la present legislatura.
El curs que ve l’Ajuntament de l’Alcúdia proporcionarà gratuïtament els llibres de text a més d’un miler d’alumnes de Primària. La Corporació Municipal farà una inversió extraordinària de 195.000 € per a la compra de tots els llibres que necessiten els tres col•legis del municipi, la qual cosa suposarà una despesa de 180 € per alumne. D’aquesta manera, els propietaris dels llibres seran els centres docents, els quals els prestaran als alumnes i aquestos hauran de tornar-los una vegada finalitzat el curs. Aquesta idea sorgí ja fa més de 15 anys, es va proposar a la comunitat educativa però no es va trobar resposta favorable en les famílies. Ara, amb la crisi, són molts pares els que no poden fer front a aquesta despesa necessària dels llibres de text, pel que la proposta ha estat recolzada per les AMPES i el Consell Escolar Municipal. Fins ara, l’Ajuntament donava ajudes de llibres per a tots els alumnes del poble, des d’infantil fins a Batxiller, enguany se’n han sumat 105.000 € per a poder fer front a les despeses que suposa comprar tot els llibres de quatre col•legis de primària, sense deixar de donar les ajudes d’infantil, secundària obligatòria i batxiller.  Amb la proposta que s’encetarà el curs 2014-15, la idea és que els llibres es compren a les llibreries locals perquè les despeses es queden al poble, i que l’any següent tan sols s’haja d’aportar un terç d’aquesta quantitat, de manera que es renoven cada tres anys i aquesta despesa necessària isca gratis a les famílies. Si tot va bé, l’alcalde Robert Martínez confia en què la proposta també es duga a terme en un futur a l’institut de Secundària.
Ajuntament de l'Alcúdia