Esquerra Unida d’Algemesí presentarŕ una moció sobre possibles irregularitats a les factures de la llum

Viernes, 4 de abril de 2014 | e6d.es
• Proposta que ha presentat Ricardo Sixto al congrés de diputats

._000195
Esquerra Unida d’Algemesí desprès de rebre queixes d’alguns ciutadans de la nostra ciutat procedirem a realitzar unes comprovacions sobre les factures de la llum, en les que constatarem com s’aplica de forma generalitzada el impost sobre la electricitat als dos conceptes habituals, és a dir sobre la potencia contractada i també sobre l’energia consumida. L’any 2000 el grup socialista al congrés de diputats ja va presentar una esmena al respecte, i l’any 2007 la diputada d’Esquerra Unida per el País Valencià va fer una pregunta al govern del PSOE del Sr Zapatero, sobre el mateix assumpte i recordant-los l’esmena que ells mateixa havien presentat l’any 2000, pregunta que en convocar-se les eleccions no va ser contestada. Els preus de les tarifes elèctriques, les informacions i contrainformacions, així com els escandalosos beneficis que declaren les companyes elèctriques que presten els serveis de manteniment i subministre estant contribuint a un empobriment generalitzat de la població. Es sorprenent per altra banda que a més de la dubtosa aplicació del impost sobre la potencia, en l’apartat final, on figura l’IVA s’incloga novament el impost a la suma sobre la que s’aplica l’IVA, cosa que des d’EU pensem que es tracta d’una greu irregularitat. Totes aquestes qüestions han fet que ens decidirem a reestudiar el tema i la present moció, aixi com la presentació d’una pregunta parlamentaria. Al llarg del més altres col•lectius locals presentaran als seus ajuntaments la present moció. Cal observar que aquesta rectificació potsuposar un estalvi en les factures de la llum dels mateixos Ajuntaments, com per exemple en Algemesí representaria una quantitat de 15.000 a 20.000 euros d’estalvi.
Esquerra Unida Algemesí