Els regidors de Cullera fan pública la declaració d'activitats i béns

Martes, 15 de septiembre de 2015 | e6d.es
• En compliment de l'establit en el Decret 191/2010, de 19 de novembre, del Consell