Els pressupostos de 2018 d’Alzira contemplen una possible partida de 29.000 per al Mig Any Faller

Lunes, 8 de enero de 2018 | e6d.es
• A banda dels 160.000 euros de la Junta Local Fallera i dels 30.000 euros del concurs d’indumentaria


Diego Gómez, alcalde d’Alzira, i el regidor d’Economia, Hisenda i Joventut Albert Furió van presentar, el passat divendres, el projecte del Pressupost Municipal per a l’exercici 2018. El pressupost global ascendix a 38.270.317 €, el que suposa un increment del 0,94 % respecte al del 2017 (37.913.124 €). En l’apartat dedicat a Festes també s’incrementen les ajudes.
La Junta Local Fallera disposarà de nou de 160.000 euros de pressupost i el concurs d’indumentària d’altres 30.000 euros. El Seis Doble preguntà respecte a una partida específica per al ‘Mig any faller’; s’indica que “en el pressupost no hi haurà una partida especifica per a eixe concepte, en principi estaria dins dels 160.000 euros”, afirma l’alcalde, però desprès el regidor d’Hisenda confirma l’existència d’una partida especifica anomenada “gastos diversos de falles, amb una quantitat de 29.000 euros, en la qual podria incloure’s eixe esdeveniment”, segons les fonts municipals.
A més, s’observa un important increment en el pressupost referent a les Festes de Sant Bernat, que comptaran amb 30.000 euros més i disposaran d’un total de 220.000 euros. La Junta de Germandats i Confraries disposaria enguany de 45.000 euros, la Coordinadora de Barris d’altres 36.000 i un total de 46.000 euros per a la Cavalcada de Reis del pròxim any.
E6D
 

Todas las noticias de Alzira en www.elseisdoble.com