Els majors que viuen sols no pagaran la taxa de residus a Carlet

Jueves, 7 de febrero de 2019 | e6d.es
• Carlet subvenciona el 100 % de la taxa de residus del Consorci Ribera-Valldigna per a majors de 65 anys que viuen sols

._000256

._000509
El Consorci emet una quota tributària única per a les vivendes, amb independència del nombre de persones que hi conviuen, però la capacitat de generar residus i el seu volum no és proporcional.
Des del govern municipal, seguint la línia encetada en 2016, se subvencionarà la taxa que hagen pagat l’any passat. L’equip de govern té una especial sensibilitat amb el col·lectiu de majors, perquè és un sector de la població altament vulnerable i per això vol donar-li una especial protecció social, ja que tenen una menor capacitat adquisitiva. Es tracta d’una mesura més adreçada a les persones majors de Carlet que també compten amb subvencions per al transport públic a l’Hospital de la Ribera.
El Consistori subvencionarà amb la totalitat de l’import del tribut, 73’23 €, els majors que visquen a soles en una vivenda del poble i que siguen més vulnerables pels seus ingressos. Els beneficiaris hauran d’estar empadronats i viure al domicili almenys durant un any i els seus ingressos anuals hauran de ser inferiors a 10.000 €, referits a 2017.
Per tal de facilitar els tràmits, les persones beneficiàries sols hauran d’acreditar que han pagat la taxa presentant el rebut de 2018. 
Ajuntament de Carlet